SISB Thonburi ออกแบบสภาพแวดล้อมส่งเสริมการเรียนรู้ - Urban Creature

สมัยนี้หากผู้ปกครองจะหาโรงเรียนดีๆ ให้ลูกสักที่ นอกจากเรื่องของหลักสูตรการเรียนและสภาพสังคมแล้ว สิ่งอำนวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนที่ทันสมัยก็ถือเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จำเป็นต้องพิจารณาควบคู่ไปด้วยกัน

Singapore International School Thonburi

Singapore International School Thonburi (SISB Thonburi) เป็นโรงเรียนแห่งแรกในไทยที่ใช้หลักสูตรการศึกษาของประเทศสิงคโปร์ แต่ในปัจจุบันได้ใช้ทั้งหลักสูตรสิงคโปร์และหลักสูตรอังกฤษควบคู่กันไป โดยสอน 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ไทย และจีน

ก่อนหน้านี้ SISB Thonburi ได้เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น Nursery 1 ไปจนถึง Year 9 (อายุ 2 ปี ถึง 13 ปี) แต่ปัจจุบันหลังจากมีการก่อสร้างตึกใหม่รูปทรงทันสมัยขึ้น ก็ได้มีการเปิดรับนักเรียนมากขึ้นจนถึง Year 13 หรือเทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที่ 6

Singapore International School Thonburi

อาคารหลังใหม่ของ SISB Thonburi มีทั้งหมด 2 หลังที่มีความสูงจำกัด ด้วยข้อบังคับของผังเมือง แต่ถึงอย่างนั้น ภายในโรงเรียนก็ครบถ้วนไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก ไม่ว่าจะเป็นห้องเรียน หอประชุม โรงยิม ห้องสมุด ห้องธุรการ ห้องพักเจ้าหน้าที่ หรือพื้นที่ส่วนกลาง ผ่านแนวคิดหลักของโรงเรียนที่ต้องการสร้างพื้นที่ให้นักเรียนสามารถเรียนรู้จากสถาปัตยกรรมควบคู่ไปกับการเล่น

โดยตึก A และ B มี Façade หรือองค์ประกอบด้านหน้าอาคารที่มองเห็นได้ชัดเจน ในแนวนอนที่เชื่อมโยงกัน เพื่อเชื่อมหอประชุมที่อยู่ปลายสุดของอาคาร A กับโรงยิมของอาคาร B เข้าด้วยกัน

นอกจากนี้ ด้านหน้าโถงอาคารใหญ่ของทั้งอาคาร A และ B ยังมีการออกแบบพิเศษให้เป็นโถงที่ควบคุมการระบายอากาศตามสภาพอากาศได้ด้วย ทำให้ในสภาวะปกติสามารถเปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังอาคาร แต่เมื่ออยู่ในสภาวะที่มี PM 2.5 เมื่อไหร่ พัดลมด้านบนของห้องโถงจะทำงานร่วมกับตัวกรองเพื่อนำอากาศบริสุทธิ์เข้ามา และผลักอากาศที่เต็มไปด้วยมลพิษออกไปทางด้านล่างของ Façade 

เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้น รวมไปถึงเชื่อมโยงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมเข้าด้วยกัน SISB Thonburi ยังมีการสร้างโถงปีกกว้างรูปวงรีที่มีขั้นบันไดเชื่อมพื้นที่จากพื้นถึงด้านบนดาดฟ้าบริเวณด้านข้างของอาคาร เพื่อจัดเป็นอัฒจันทร์ ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมประเภทต่างๆ หรือใช้พักผ่อนตามความต้องการของนักเรียน

โรงเรียนแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนพื้นที่การทดลองที่ออกแบบโดยใช้พื้นที่ทุกตารางเมตรอย่างคุ้มค่า เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้สำหรับนักเรียนทุกคน

Singapore International School Thonburi
Singapore International School Thonburi

Sources : 
ArchDaily | t.ly/CNiY
Longtunmom | t.ly/B5-n
SISB | t.ly/wAKV

Writer

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.