PowerPod นวัตกรรมกังหันลมในเมือง - Urban Creature

การรักษาทรัพยากรเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนกำลังตระหนักถึงความสำคัญ และการใช้พลังงานทดแทนคือสิ่งจำเป็นที่จะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ โดยหนึ่งในพลังงานหมุนเวียนที่น่าจะเป็นแหล่งทุนที่หาง่ายที่สุดคือ ‘พลังงานลม’

แต่ด้วยข้อจำกัดของกังหันลมแบบเดิมที่มีขนาดใหญ่ ส่งเสียงดัง และอาจสร้างอันตรายต่อสัตว์ต่างๆ รวมถึงต้องอาศัยพื้นที่ขนาดใหญ่ที่มีลมโกรกอยู่ตลอดเวลา ทำให้ไม่สามารถตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ของเมืองได้

ด้วยเหตุนี้ ‘Halcium’ บริษัทสตาร์ทอัปในเมืองซอลต์เลกซิตี้ รัฐยูทาห์ ประเทศสหรัฐอเมริกา จึงออกแบบกังหันลมแบบใหม่ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเอาชนะความท้าทายเหล่านั้น ก่อให้เกิดพลังงานลมมาสู่เมืองต่างๆ

ชื่อของกังหันลมที่ว่านี้คือ ‘PowerPod’ ซึ่งเป็นกังหันลมต้นแบบขนาดเล็กที่ดีไซน์มาให้รวบรวมอากาศได้ 360 องศา มีใบพัดอยู่ภายในที่ถูกปกป้องด้วยเปลือกนอก ส่งผลให้ปลอดภัยสำหรับเด็ก สัตว์เลี้ยง และสัตว์ป่า อีกทั้งยังมีประสิทธิภาพและกำลังมากกว่ากังหันลมทั่วไป ที่จะช่วยผลิตพลังงานได้มากกว่ากังหันลมแบบเดิมถึง 300 เท่า

อีกความสามารถหนึ่งของ PowerPod คือ การรับพลังงานลมจากการเปลี่ยนทิศทางหรือหลายทิศทางพร้อมกันได้ ซึ่งลมแบบนี้มักพบได้บ่อยในสภาพแวดล้อมในเมือง พูดง่ายๆ คือ เจ้านวัตกรรมกังหันลมนี้สามารถผลิตพลังงานได้โดยไม่ต้องคำนึงทิศทางลม และเชื่อมต่อเข้ากับระบบไฟฟ้าของอาคารต่างๆ หรือรวมเข้ากับพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อกักเก็บพลังงาน ใช้เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาพลังงานหมุนเวียนได้

มากไปกว่านั้น PowerPod ยังเป็นพลังงานสำรองสำหรับบ้านและการทำธุรกิจ โดยเฉพาะในกรณีของเหตุฉุกเฉินหรือไฟฟ้าดับ และด้วยลักษณะที่มีรูปร่างเล็กกะทัดรัด ทำให้เอื้อต่อการติดตั้งบนหลังคา ระเบียง หรือขอบหน้าต่าง เพื่อรับลมและผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าได้

ทั้งนี้ PowerPod ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนา โดยบริษัทผู้ออกแบบกำลังดำเนินการ เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของตัวต้นแบบให้เป็นไปอย่างสมบูรณ์ เนื่องจากได้รับความสนใจจากผู้บริโภค ธุรกิจ องค์กรไม่แสวงผลกำไร และรัฐบาลทั่วโลกที่เปลี่ยนแปลงด้านพลังงาน

ความตั้งใจของบริษัทผู้ผลิตคือ อยากกระจายนวัตกรรมนี้ไปสู่ท้องถิ่นด้วยกระบวนการผลิตที่ใช้วัสดุในท้องถิ่นเท่าที่จะเป็นไปได้ เพราะบริษัทเชื่อว่า ยิ่งใช้พลังงานลมได้มากขึ้นเท่าไหร่ ก็ยิ่งมีส่วนช่วยให้อนาคตของพลังงานหมุนเวียนสดใสมากขึ้นเท่านั้น

Source : 
Innovation & Tech Today | bit.ly/41TIHV9

Writer

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.