Park Pods พื้นที่สาธารณะเคลื่อนที่บนรถเข็นโรงงาน - Urban Creature

จบไปแล้วกับงาน Bangkok Design Week 2023 แต่หลากหลายกิจกรรมและนิทรรศการภายในงานยังคงมีส่วนร่วมในการส่งต่อความคิดเห็นที่จะร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนแปลงเมืองแห่งนี้ให้กลายเป็น ‘เมือง-มิตร-ดี’ ขึ้นจริงในอนาคต

Park Pods

หนึ่งในนั้นคือ ‘Park Pods’ พื้นที่สาธารณะเคลื่อนที่บนรถเข็นที่เคลื่อนย้ายการติดตั้งในแต่ละวันไปยังสถานที่ต่างๆ รอบย่านนางเลิ้งในช่วงที่งานจัดขึ้น ทำให้เราเห็นถึงความเป็นไปได้ของการมีพื้นที่สาธารณะรูปแบบใหม่ๆ ใจกลางเมือง

Park Pods เป็นผลงานการร่วมมือกันระหว่าง Weekend gardens, Precious Plastic, Weave Artisan และ Urban Studies Lab (USL) ในการออกแบบพื้นที่สาธารณะขึ้นมาบนรถเข็นอุตสาหกรรม (Push Cart) จากโรงงานฟอร์ดที่ปลดระวางพลาสติกรีไซเคิลและเฟอร์นิเจอร์ใช้แล้ว เพื่อท้าทายบรรทัดฐานของพื้นที่สาธารณะแบบเดิมๆ ด้วยการสร้างพื้นที่สาธารณะที่มีตั้งแต่สวน ตู้หนังสือ ที่นั่ง ห้องหลบมุม ตาข่ายเอนตัว หรือแม้กระทั่งโต๊ะหมากรุกขึ้น

Park Pods
Park Pods

แต่ละ Park Pods มีขนาดเพียง 10 ตารางเมตร แต่จะมีการพยายามใช้วัสดุรีไซเคิลให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ และถอดประกอบได้ง่ายสำหรับการขนย้ายเมื่อเกิดปัญหาหรือจัดเก็บเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ในระหว่างการจัดตั้งชิ้นงานประมาณ 9 วันในย่านนางเลิ้ง Park Pods ก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากทั้งผู้เข้าร่วมงานและคนในชุมชนเอง ทำให้แม้ปัจจุบันมันจะถูกเก็บกลับมาเพื่อรอคอยการร่วมมือใหม่ๆ จากหน่วยงานที่สนใจ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการเกิดขึ้นของ Park Pods ในงานนี้ ทำให้เราเห็นภาพการมีส่วนร่วมและความต้องการพื้นที่สาธารณะของประชาชนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Park Pods

ในอนาคต หากมี Park Pods ที่มีลักษณะการใช้งานที่หลากหลาย เหมาะสมกับกลุ่มคนแต่ละชุมชน ปรับเปลี่ยนไปตามสภาพบริบทพื้นที่ให้ตอบโจทย์ความต้องการ รวมถึงบริบทของสังคมและเศรษฐกิจต่างๆ แล้ว แนวคิด ‘สวน 15 นาที’ ตามนโยบายของ กทม. ก็อาจเกิดขึ้นได้ไม่ยากจนเกินไป

Writer

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.