Medical ID Bracelet เครื่องประดับจำเป็นสำหรับ Urban Creatures

เคยสงสัยไหมว่า ถ้าคนที่เรารัก หรือ ตัวเราเอง เกิดมีอาการเจ็บป่วย ประสบอุบัติเหตุ บาดเจ็บ หรือวูบหมดสติ ใครจะเป็นคนบอกข้อมูลทางการแพทย์ให้กับหน่วยช่วยเหลือ หรือ ถ้าผู้สูงอายุสักคนหนึ่งมีอาการอัลไซเมอร์ และเดินหลงออกจากบ้านไป เขาจะสามารถบอกข้อมูลส่วนตัวให้กับผู้ที่พบเห็นได้หรือไม่ MIDAT อาจตอบข้อสงสัยนี้ได้

MIDAT คือ Medical ID Bracelet หรือ กำไลข้อมือขนาดเล็กที่ใส่เป็นเครื่องประดับซึ่งสามารถเก็บข้อมูลสำคัญทางสุขภาพของผู้สวมใส่ เพื่อใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ทำให้มีการช่วยเหลือได้รวดเร็วและถูกวิธี เช่น ในกรณีที่ผู้สวมใส่ไม่สามารถพูดหรือไม่มีสติตอบสนอง  MIDAT ก็จะบอกข้อมูลแทนเรา

MIDAT มี QR Code ที่สลักโดยเลเซอร์ เมื่อผู้ช่วยเหลือใช้สมาร์ทโฟนสแกนที่ QR Code ข้อมูลสุขภาพเบื้องต้นของผู้สวมใส่ก็จะแสดงขึ้นมา

MIDAT จึงเหมาะมากสำหรับผู้ป่วยความจำเสื่อม ผู้ป่วยมะเร็ง เด็กพิเศษ ผู้พิการทางสายตา การพูด การได้ยิน รวมถึง นักท่องเที่ยว นักกีฬา และผู้ที่ชอบทำกิจกรรมกลางแจ้งในพื้นที่เสี่ยงและท้าทาย

ตอบสนอง lifestyle ของทุกวัย ด้วยวัสดุที่ทนทาน ใส่ MIDAT อาบน้ำและว่ายน้ำได้ บาง เบา ไม่อึดอัด ระบบการทำงานเสถียรแม่นยำ และล็อคอินได้ง่ายด้วย 4 ช่องทาง คือ ทางเบอร์โทรศัพท์ Google Facebook และ Twitter

MIDAT จึงน่าจะเป็นทั้ง กำไล และ กำไร ของชีวิตที่เรารัก ของคนที่เรารัก และน่าจะเป็นของขวัญอันมีค่า จำเป็น และเป็นตัวแทนความรักในเวลาที่กายไม่ได้อยู่ใกล้กัน

จัดเลย ก่อนจะสายเกินไป

www.facebook.com/midatdb

LINE : @midatdb

www.midatdb.com

Tel. 0657265624 , 0819898628

Writer