Limited Education ลายมือเด็กที่การศึกษาไทยทิ้ง - Urban Creature

3,625,048 คน คือจำนวนนักเรียนด้อยโอกาสในไทย

510,000 คน คือ จำนวนนักเรียนที่อ่านหนังสือไม่ออก และเขียนหนังสือไม่ได้ เนื่องจากขาดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ

ตัวเลขทั้งหมดนี้ แสดงถึงความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงระบบการศึกษาของนักเรียนไทย หากบอกว่าเด็กคืออนาคตของชาติ เหตุใดถึงทิ้งอนาคตของชาติไว้ด้านหลังและขาดโอกาสได้มากขนาดนี้ 

Limited Education คือโครงการภายใต้การดูแลของโครงการร้อยพลังการศึกษา (TCFE) ที่มีเป้าหมายกะเทาะปัญหาในรั้วการศึกษาให้คนในสังคมรับรู้ เพื่อนำไปสู่การช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส ชวนออกแบบการศึกษาไทยที่มีประสิทธิภาพไปด้วยกันกับน้องๆ นักเรียนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาผ่านลายมือของพวกเขาบนเสื้อยืด เพียงแค่คุณเติมชื่อของตัวเอง (หรือคำที่อยากเติม) ลงบนเว็บไซต์ www.limitededucation.org/shirt น้องๆ จะเขียนชื่อที่คุณเติมออกมาเป็นลายมือของตัวเอง พร้อมสุภาษิตไทยที่เราคุ้นเคย เช่น ขี่…จับตั๊กแตน, ตักบาตรอย่าถาม…, …บังภูเขา ฯลฯ สุภาษิตเหล่านี้ได้แรงบันดาลใจมาจากเด็กนักเรียนด้อยโอกาสเพราะความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ทำให้พวกเขาต้องเติมคำตอบของสุภาษิตและสิ่งต่างๆ อีกมากมาย ด้วยจินตนาการบนความไม่รู้ 

รายได้จากการอุดหนุนเสื้อยืดสุดลิมิเต็ดตัวนี้ จะนำไปช่วยผลักดันจินตนาการและสร้างการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กๆ ต่อไปได้

Writer

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.