I-peel.org มองสิ่งรอบตัวให้เห็นเศรษฐกิจโลก - Urban Creature

งานบ้าน, การกินหวาน, การใช้โทรศัพท์ Smartphone หรือแม้แต่การออมเงิน คุณเคยรู้ไหมว่าเรื่องรอบตัวเหล่านี้มีนัยสำคัญอะไร และเกี่ยวข้องกับแง่มุมไหนในเศรษฐกิจการเมืองโลกบ้าง?

ถ้าจะบอกว่าคนจากประเทศโลกที่สามต้องหนีความจนด้วยการรับจ้างทำงานบ้านในประเทศโลกที่หนึ่ง หรืออุตสาหกรรมผลิตน้ำตาลหรือโทรศัพท์มือถือเชื่อมโยงกับการกดขี่แรงงานในประเทศผู้ผลิต และการเลือกออม-ไม่ออมเงินและสภาวะเศรษฐกิจโลกจะส่งผลถึงกันและกัน หัวข้อเหล่านี้อาจจะดูเป็นเรื่องไกลตัวสำหรับหลายๆ คน

แต่ i-peel.org (ย่อมาจาก International Political Economy of Everyday Life) เป็นเว็บไซต์ที่บอกเราว่าสิ่งของรอบตัว กิจกรรมที่เราคุ้นชินกับมันทุกวันนั้นล้วนเชื่อมโยงและมีปฏิสัมพันธ์กับเศรษฐกิจการเมืองโลกภาพใหญ่ทั้งนั้น ดังที่ล้อไปกับชื่อของเว็บว่า ‘peel’ หมายถึงการ ‘ปอก’ ให้ค่อยๆ เห็นเนื้อในของสิ่งต่างๆ เช่น บทความเกี่ยวกับงานบ้านในเว็บไซต์นั้นจะชวนเราตั้งคำถามตั้งแต่ความสำคัญในเชิงคุณค่า บรรทัดฐานทางสังคมของงานบ้าน ชวนตั้งคำถามว่าทำไมเรื่องเช่นนี้ถึงยึดโยงกับเพศหญิงเพียงอย่างเดียว ไปจนถึงการพัฒนาเศรษฐกิจการเมืองระดับโลก ว่าเหตุใดประเทศพัฒนาแล้วถึงพึ่งพาแรงงานทำงานบ้านจากประเทศด้อยพัฒนา ปรากฏการณ์เหล่านี้มีนัยสำคัญอย่างไร เป็นต้น และยังมีหัวข้ออื่นๆ ในชีวิตประจำวันให้ค้นหา 43 บทความจนเต็มอิ่ม

จุดเริ่มต้นของ i-peel.org เกิดจากริเริ่มสร้างสื่อการเรียนการสอนและเผยแพร่สาธารณะจาก Institute of Advanced Teaching and Learning มหาวิทยาลัยวอร์ริก (University of Warwick) สหราชอาณาจักร ดังนั้น บทความทุกชิ้นในเว็บไซต์ที่เขียนโดยคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยจึงใช้ภาษาอังกฤษที่เรียบง่าย ไม่ซับซ้อน และมีแหล่งข้อมูล ทั้งหนังสือ เว็บไซต์ ภาพยนตร์ ทีวีซีรีส์สำหรับศึกษาค้นคว้าต่อยอด

บทความในเว็บไซต์ทั้งหมดเป็นสิทธิ์ทางผลงานแบบ Creative Commons ที่ดาวน์โหลดหรือเผยแพร่เนื้อหาได้อย่างเสรีตราบเท่าที่ให้เครดิตกับผู้เขียนและไม่ใช้หาผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

Writer

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.