6 กิจกรรมไฮไลต์ใน ‘Chiang Mai Design Week 2023’ - Urban Creature

‘เชียงใหม่’ เป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีวัฒนธรรม เรื่องราวที่น่าสนใจ และศักยภาพในการพัฒนาสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ จากการใช้พื้นที่ต่างๆ ในเมือง ทั้งที่ยังใช้งานได้อยู่และถูกทิ้งร้าง มาปรับปรุงให้เป็นพื้นที่ที่สามารถกลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้ง

อีกทั้งยังดึงเอาศิลปะและความสร้างสรรค์ของวัฒนธรรมพื้นถิ่นมานำเสนอผ่านกิจกรรมต่างๆ ใน ‘เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2566’ หรือ ‘Chiang Mai Design Week 2023’ ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวและคนในท้องที่ให้ได้มาทำความรู้จักเชียงใหม่แบบใหม่ๆ ทุกปี

โดยปีนี้ Chiang Mai Design Week 2023 จะจัดขึ้นในวันที่ 2 – 10 ธันวาคม ที่ย่านเมืองเก่าในเชียงใหม่อย่าง ‘กลางเวียง (อนุสาวรีย์สามกษัตริย์-ล่ามช้าง)’ และ ‘ช้างม่อย-ท่าแพ’

แน่นอนว่าเราคงไปเยือนกิจกรรมในงานที่มีมากกว่าร้อยกิจกรรมไม่หมด Urban Creature จึงขออาสาเลือกจุดไฮไลต์ใน Chiang Mai Design Week 2023 มาแนะนำให้คนที่เตรียมไปงานนี้กัน

เปรี้ยว หวาน จากภูเขา (Minority Market)
เวลา : 11.00 – 18.00 น.
สถานที่ : TCDC เชียงใหม่

ทำความเข้าใจเรื่องการใช้วัตถุดิบและพืชพื้นถิ่น (Local Ingredients) กับซุ้มอาหารจากร้านค้าในเครือข่าย Slow Food และร้านอื่นๆ จำนวน 8 ร้าน ที่จะทำเมนูด้วยวัตถุดิบออร์แกนิก และทดลองใช้ ‘สิหมะ’ ผลไม้รสเปรี้ยวที่เป็นเครื่องปรุงหลักท้องถิ่นของพี่น้องอาข่าและปกาเกอะญอ และ ‘น้ำผึ้งป่า’ รสหอมหวานอันเป็นเอกลักษณ์ รวมถึงยังได้สำรวจการพึ่งพาอาศัยกันระหว่างคนและธรรมชาติอีกด้วย

Transforming Local
เวลา : 10.00 – 20.00 น.
สถานที่ : TCDC เชียงใหม่

นิทรรศการที่ชวนสำรวจการเลือนหายไปของบทบาทและอัตลักษณ์งานหัตถกรรมพื้นบ้าน ผ่านผลงานประติมากรรมที่ผสมผสานแนวคิด Memento Mori (จากภาษาละติน สื่อถึงการเห็นคุณค่าของความตาย) เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนมุมมองของงานหัตถกรรมแกะสลักไม้ดั้งเดิม สะท้อนถึงงานหัตถกรรมในปัจจุบัน และส่งเสริมการรื้อฟื้นความสำคัญของภูมิปัญญาดั้งเดิม

เปิ้นสานฉัน
เวลา : 18.00 – 22.00 น.
สถานที่ : ธน-อาคาร ถนนราชวงศ์

งาน Projection Mapping โดยทีม DecideKit เป็นการเล่าเรื่องราวของชุมชนย่านช้างม่อยที่มีความเกี่ยวข้องกับงาน ‘จักสาน’ งานหัตถกรรมวิถีแบบไทย ที่ใช้งานในชีวิตประจำวันตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันอย่างแพร่หลาย ถึงแม้ว่ารูปแบบการใช้งาน รูปทรง หรือแม้กระทั่งวัสดุจะเปลี่ยนไปตามยุคสมัย แต่จักสานยังคงความมีเสน่ห์ของการใช้งานได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงสร้างอาชีพให้กับคนภาคเหนือมาอย่างยาวนาน

โดยผลงานชิ้นนี้จะเป็นการนำเสนอด้วยเทคนิคดิจิทัลอาร์ตรูปแบบใหม่ เพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของย่านช้างม่อย ความมีเสน่ห์ของงานหัตถกรรม และการใช้งานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

Original Five
เวลา : 10.00 – 20.00 น.
สถานที่ : ห้องแถวห้าห้อง ถนนราชวงศ์ ซอย 3

นิทรรศการที่เล่าถึงการเปลี่ยนแปลงเอกลักษณ์ของการค้าขายในชุมชนแบบเก่า ผ่าน มุมมองแบบภาพถ่าย ผสมเทคนิค Photo Motion โดยตีความผ่านการเข้ามาในพื้นที่ของวัฒนธรรมต่างชาติ หรือเทรนด์ของผู้คนที่มีผลต่อการเปลี่ยนรูปแบบการค้าขายในยุคใหม่ๆ ผ่านการจัดองค์ประกอบของตัวภาพเข้ากับพื้นที่ (Site Specific Visual Installation Design) ของห้องแถวห้าห้อง ที่จะทำให้บทบาทของร้านค้าดั้งเดิมในชุมชนยังคงอยู่และเป็นแรงบันดาลใจของชุมชนตลอดไป

เหนือชั้น (Upper Floor Project)
เวลา : 10.00 – 20.00 น.
สถานที่ : ตึกมัทนา ถนนช้างม่อย

นิทรรศการที่นำเสนอต้นแบบการใช้พื้นที่ภายในอาคารที่ยังว่างอยู่ และพื้นที่ชั้นบนที่ยังไม่ถูกใช้งาน (Existing Building and Space Utilization) ผ่านเนื้อหาหลักที่จะกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ สร้างปฏิสัมพันธ์ และแบ่งปันประสบการณ์ ในพื้นที่ทั้ง 3 ชั้นและดาดฟ้าของโกดังมัทนา

โดยนิทรรศการนี้จะสื่อสารและเชื่อมต่อแนวความคิดระหว่างผู้ให้เช่าอาคารกับผู้ที่สนใจเช่า เพื่อให้มองเห็นความเป็นไปได้ในการลงทุนและศักยภาพของพื้นที่ว่าง และเป็นการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจให้กับย่านสร้างสรรค์

Chiang Mai Busking (เฉพาะวันที่ 7 – 10 ธันวาคม 2566)
เวลา : 17.00 – 20.00 น.
สถานที่ : วัดล่ามช้าง

กิจกรรมเชียงใหม่เปิดหมวกที่เกิดขึ้นจากกลุ่มศิลปินเชียงใหม่ออริจินัล ผู้เชื่อว่าเสียงดนตรีในพื้นที่สาธารณะเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนเมือง ทั้งยังเป็นการสร้างความมีชีวิตชีวาและสีสันให้กับเมืองได้อีกทางหนึ่ง

โดยปีนี้ตัวกิจกรรมมาพร้อมแนวความคิด ‘On the Original Street, Let’s Join บนถนนเส้นเก่า มาปล่อยจอยกับเสียงดนตรีไปด้วยกัน’ โดยยังคงปักหลักอยู่ในย่านสร้างสรรค์ล่ามช้าง เพื่อสร้างความสุขและความบันเทิง รวมถึงเชื้อเชิญให้ผู้รักในเสียงดนตรีมาปล่อยแสงแสดงความสามารถร่วมกับศิลปินที่คัดสรรมามากกว่า 30 วง

Writer

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.