ล่องเรือมานครปฐมตามล่า ‘ฟักข้าว’ พืชป่ามากสรรพคุณ I Hunt

ล่องเรือมานครปฐมตามล่า ‘ฟักข้าว’ พืชป่ามากสรรพคุณ I Hunt

‘ฟักข้าว’ พืชที่คนรักสุขภาพหันมาให้ความสนใจ บางคนรู้จัก บางคนอาจยังไม่รู้ว่าพืชนี้เป็นอย่างไร

Hunt รายการจาก Urban Eat พวกเราจะเสาะหาวัตถุดิบหลากคุณค่า ที่มากด้วยเรื่องเล่า เพื่อเอามาส่งต่อให้ผู้คนได้รู้จักอย่างลึกซึ้งกับวัตถุดิบนั้น Hunt ในตอนนี้จึงอาสาพาไปล่องเรือ เลียบคลองมหาสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม ขึ้นฝั่งที่บ้านฟักข้าว ครอบครัวที่อยู่กับฟักข้าวมาอย่างยาวนาน นอกจากสรรพคุณมากมาย ฟักข้าวยังส่งผลให้ชีวิตของผู้คนละแวกบ้านเกิดการเรียนรู้ ดัดแปลงองค์ความรู้ของขึ้นเป็นภูมิปัญญาของตน และนี่คือเรื่องราวที่จะมาตอบว่าแท้จริงแล้ว ฟักข้าว คืออะไร?​
ชื่อฟอนต์ : maaja (หมาจ๋า)
ดาวน์โหลดที่ : https://www.dogplease.com/my-font

Writer