‘สดชื่นสถาน’ ให้คนไร้บ้านเข้าถึงชีวิตประจำวันที่ดีขึ้น - Urban Creature

ด้วยแนวคิดที่อยากให้ ‘กรุงเทพฯ’ เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน ไม่ทิ้งใครให้ต้องลำบาก โดยเฉพาะกลุ่มคนเปราะบางอย่างเด็ก ผู้พิการ ผู้สูงวัย หรือคนไร้บ้าน และเพื่อให้เมืองแห่งนี้น่าอยู่มากขึ้น ทางสำนักงานกรุงเทพมหานคร จับมือกับ ‘มูลนิธิกระจกเงา’ ร่วมกันเปิด ‘สดชื่นสถาน’ โครงการความสะอาดเพื่อคนไร้บ้าน ที่ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ฝั่งพระนคร

‘สดชื่นสถาน’ บริการพื้นฐานให้คนไร้บ้านเข้าถึงชีวิตประจำวันที่ดีขึ้น ผ่านการอาบน้ำ ซักผ้า และอบผ้าฟรี

‘สดชื่นสถาน’ คือบริการพื้นฐานที่จะทำให้คนไร้บ้านเข้าถึงการใช้ชีวิต​ประจำ​วันได้อย่างมีคุณภาพ​มากขึ้น​ ผ่านการทำความสะอาด​และการรักษา​สุขอนามัยอย่าง​บริการซักผ้า​ อบผ้า​ หรืออาบน้ำฟรี​ ฯลฯ

โดยมี ‘บริษัทบุญถาวร’ ที่มาช่วยจัดสร้างห้องน้ำสาธารณะ แบ่งเป็นห้องสุขาชาย-หญิงอย่างละ 2 ห้อง และห้องอาบน้ำชาย-หญิงอย่างละ 2 ห้อง รวมทั้งหมด 8 ห้อง เปิดให้ใช้งานทุกวัน แบ่งเป็นวันจันทร์-ศุกร์ 05.00 – 21.00 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ 08.30 – 16.00 น. โดยมีแม่บ้านหลายคนที่เคยเป็นคนไร้บ้านมาก่อนคอยดูแลความสะอาดตลอดทั้งวัน และยังมีบริการรถซักอบผ้าจาก ‘Otteri’ ให้คนไร้บ้าน ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 – 15.00 น.

‘สดชื่นสถาน’ บริการพื้นฐานให้คนไร้บ้านเข้าถึงชีวิตประจำวันที่ดีขึ้น ผ่านการอาบน้ำ ซักผ้า และอบผ้าฟรี

การเกิดขึ้นของสดชื่นสถาน นอกจากช่วยให้ทุกคนได้อาบน้ำ เข้าส้วม ชำระล้างร่างกายแล้ว พื้นที่แห่งนี้ยังกลายเป็นพื้นที่ของการจ้างงานตามโครงการ ‘จ้างวานข้า’ ของมูลนิธิกระจกเงา ซึ่งมุ่งหวังที่จะส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานในกลุ่มคนไร้บ้าน โดยผู้ที่ได้รับว่าจ้างจะทำหน้าที่ดูแลความสะอาดเรียบร้อยในบริเวณดังกล่าว รวมถึงอำนวยความสะดวกในการซักผ้าฟรีแก่คนไร้บ้านนั่นเอง

ร่วมสนับสนุนสดชื่นสถานและจ้างวานข้าได้ที่โครงการผู้ป่วยข้างถนน โดยมูลนิธิกระจกเงา ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 202-2-58289-4

‘สดชื่นสถาน’ บริการพื้นฐานให้คนไร้บ้านเข้าถึงชีวิตประจำวันที่ดีขึ้น ผ่านการอาบน้ำ ซักผ้า และอบผ้าฟรี

Writer

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.