‘สวางคนิเวศ’ ชุมชนต้นแบบของผู้สูงอายุ

| City Builder


‘สวางคนิเวศ’ คอนโดฯ สวางที่พักทางเลือกของผู้สูงอายุ ที่วางแผนอนาคตในช่วงบั้นปลายให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การอยู่อายุของผู้สูงอายุโดยเฉพาะ อีกทั้งเป็นชุมชนแห่งความสุข ที่ผู้อยู่อาศัยทุกคนเป็นมากกว่าเพื่อนบ้าน แต่อบอุ่นเหมือนเป็นญาติมิตร

Writer