‘สวางคนิเวศ’ ชุมชนต้นแบบของผู้สูงอายุ - Urban Creature

| City Builder


‘สวางคนิเวศ’ คอนโดฯ สวางที่พักทางเลือกของผู้สูงอายุ ที่วางแผนอนาคตในช่วงบั้นปลายให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การอยู่อายุของผู้สูงอายุโดยเฉพาะ อีกทั้งเป็นชุมชนแห่งความสุข ที่ผู้อยู่อาศัยทุกคนเป็นมากกว่าเพื่อนบ้าน แต่อบอุ่นเหมือนเป็นญาติมิตร

Writer

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.