ส่องโครงการกรีนๆ จาก เซ็นทรัล รีเทล - Urban Creature

เป็นไปได้ไหมที่ค้าปลีกขนาดใหญ่จะเป็นองค์กรที่ Green & Sustainable ได้

หลายคนอาจรู้จัก เซ็นทรัล รีเทล ในแง่มุมของค้าปลีกที่มีทั้ง ห้างเซ็นทรัล ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์
ท็อปส์ ไทวัสดุ และร้านค้าเฉพาะทางต่างๆ เรามักนึกถึงเป็นตัวเลือกแรกเวลาไปช้อปปิง แต่ความจริงแล้ว เซ็นทรัล รีเทล ยังเป็น ‘Green & Sustainable Retail’ องค์กรค้าปลีกที่แรกของไทยที่คิดถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมตลอดกระบวนการทำงาน

เพราะมีเป้าหมายที่ตั้งใจจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ให้ได้ภายในปี 2593 เซ็นทรัล รีเทล จึงคิดทำโครงการกรีนๆ และสร้างความยั่งยืนออกมามากมายทั้ง จริงใจ Farmers’ Market, Love the Earth, ขวดเปล่า ไม่สูญเปล่า และ Journey to Zero ตัวอย่างเหล่านี้คือโครงการที่เซ็นทรัล รีเทล คิดจริง ทำจริง ใช้กลยุทธ์ CRC ReNEW ที่เกิดขึ้นจากการนำเอาเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs), แนวทางพัฒนา BCG (Bio-Circular-Green Economy) และ ESG (Environment-Social-Governance) มาพัฒนาต่อ เพื่อให้เซ็นทรัล รีเทล กลายเป็น Green & Sustainable Retail หรือองค์กรค้าปลีกแรกของไทยที่ตั้งใจสร้างและส่งต่อโลกที่น่าอยู่เพื่อคนรุ่นต่อๆ ไป

กลยุทธ์ CRC ReNEW คืออะไร และกลยุทธ์นี้จะทำให้เซ็นทรัล รีเทล กลายเป็นองค์กรที่ยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ยังไง ชวนไปส่องโครงการกรีนๆ ที่เซ็นทรัล รีเทลทำแล้วเห็นผลจริงกันเลย

ส่องโครงการกรีนๆ จาก เซ็นทรัล รีเทล ศึกษากลยุทธ์ วิธีการเป็นองค์กร Green & Sustainable Retail ที่แรกของไทย

รักโลกไปกับกลยุทธ์ CRC ReNEW

เพื่อทำให้เซ็นทรัล รีเทล กลายเป็น Green & Sustainable Retail ได้ตามที่ตั้งใจ ทีมจึงไม่ได้เอาแต่นั่งฝัน แต่ช่วยกันออกกลยุทธ์ CRC ReNEW พร้อมตั้งเป้าหมายระยะสั้นไว้ว่า ภายในปี 2573 จะต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 30 เปอร์เซ็นต์, สร้างรายได้ให้กับชุมชน 5,400 ล้านบาทต่อปี, ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 100 เปอร์เซ็นต์ และบริหารจัดการขยะและลดปริมาณขยะอาหาร 30 เปอร์เซ็นต์ และมีเป้าหมายระยะยาวคือ ต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ให้ได้ภายในปี 2593

ถึงแม้ชื่อกลยุทธ์ CRC ReNEW จะฟังดูไม่คุ้นเคยสำหรับนักช้อปทั่วไป แต่หากบอกชื่อหลายๆ โครงการ ที่เซ็นทรัล รีเทลทำ รับรองว่าทุกคนต้องร้องอ๋อ เพราะไม่ว่าจะเป็น จริงใจ Farmers’ Market, แคมเปญ Love the Earth หรือกระทั่งโครงการ ‘ขวดเปล่า ไม่สูญเปล่า’ ก็ล้วนอยู่ในกลยุทธ์นี้ทั้งสิ้น

ส่องโครงการกรีนๆ จาก เซ็นทรัล รีเทล ศึกษากลยุทธ์ วิธีการเป็นองค์กร Green & Sustainable Retail ที่แรกของไทย

Reduce Greenhouse Gases ด้วยการเพิ่มพลังงานสะอาด

กลยุทธ์ CRC ReNEW นั้นมี 4 หัวใจหลักที่เซ็นทรัล รีเทลทำมาอยู่แล้ว และจะเพิ่มการปฏิบัติให้มากขึ้นอีก เพื่อก้าวเป็น ‘Green & Sustainable Retail’ องค์กรค้าปลีกแรกของไทย

Re แรก คือการ Reduce Greenhouse Gases หรือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินธุรกิจ เซ็นทรัล รีเทลเพิ่มการใช้พลังงานสะอาด ทั้งติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์บนหลังคาศูนย์การค้าและร้านค้าทั้งในไทยและเวียดนาม ทำให้สามารถนำพลังงานแสงอาทิตย์มาทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดได้ถึง 30 เปอร์เซ็นต์ ภายในปี 2569

และยังมีการเปลี่ยนไปใช้รถบรรทุกไฟฟ้า (EV Truck) ในการขนส่งสินค้า ใช้เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน (Energy Saving Technology) ในหลากหลายรูปแบบ เช่น ตู้เย็นประหยัดพลังงาน (Energy Efficient Chiller) สามล้อพลังงานไฟฟ้า พร้อมกันนั้นก็ยังติดตั้งสถานีบริการชาร์จรถยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV Charging Station) ไว้ให้บริการลูกค้าภายในศูนย์การค้าทั้งในประเทศไทยและประเทศเวียดนามด้วย

ขณะเดียวกัน เพื่อแก้ปัญหาอย่างรอบด้าน องค์กรเองก็ออกนโยบายต่อต้านการตัดไม้ทำลายป่า (No Deforestation) มาเสริมทัพ โดยพิจารณาไม่สนับสนุนผลิตภัณฑ์และ Suppliers หรือผู้ผลิตที่เกี่ยวข้องกับการตัดไม้ทำลายป่าในห่วงโซ่อุปทาน

ส่องโครงการกรีนๆ จาก เซ็นทรัล รีเทล ศึกษากลยุทธ์ วิธีการเป็นองค์กร Green & Sustainable Retail ที่แรกของไทย

Navigate Society Wellbeing สร้างคุณภาพชีวิตดีไปด้วยกัน

ส่วน N ที่มาจาก Navigate Society Wellbeing หรือการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสังคมและชุมชน เซ็นทรัล รีเทล ก็จะเน้นพัฒนาโครงการ ที่เราคุ้นเคยกันดีอย่าง จริงใจ Farmers’ Market ให้ดีขึ้นอีก

นอกจากจะทำให้ลูกค้าได้มีโอกาสเลือกซื้อสินค้าที่สดใหม่ มีคุณภาพ ยังเพิ่มโอกาสให้เหล่าเกษตรกรท้องถิ่นได้นำพืชผักปลอดภัย และสินค้าขึ้นชื่อของชุมชนมาวางจำหน่ายในพื้นที่ พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และนำไปปรับปรุงพัฒนาสินค้า ทำให้เกษตรกรสามารถสร้างรายได้ที่มั่นคง สร้างสุขภาพดีให้กับผู้บริโภค และสร้างเศรษฐกิจที่ดีให้กับชุมชนได้ในโครงการเดียว

ปัจจุบันโครงการจริงใจ Farmers’ Market นั้นมีครอบคลุมอยู่ในศูนย์การค้ากว่า 24 จังหวัด และให้ความช่วยเหลือเกษตรกรไปแล้ว 24,000 ราย 624 ชุมชน 6,620 ครัวเรือน ส่งผลให้รายได้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น 3 เท่า และสร้างรายได้ให้เกษตรกรต่อปีกว่า 220 ล้านบาท

ส่องโครงการกรีนๆ จาก เซ็นทรัล รีเทล ศึกษากลยุทธ์ วิธีการเป็นองค์กร Green & Sustainable Retail ที่แรกของไทย

นอกจากจริงใจ Farmers’ Market เซ็นทรัล รีเทลยังมีโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนความเท่าเทียมอย่างโครงการศูนย์ Contact Center สำหรับคนพิการ ซึ่งคอยดำเนินการจ้างงานและสร้างอาชีพให้คนพิการมีอาชีพที่มั่นคง ได้ทำงานอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และมีความสุขในการทำงาน โดยในปี 2564 ก็มีการจ้างงานไปกว่า 438 ราย เรียกว่าเป็น Green & Sustainable Retail ที่ไม่ได้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังขับเคลื่อนสังคมอย่างยั่งยืนอีกด้วย

ส่องโครงการกรีนๆ จาก เซ็นทรัล รีเทล ศึกษากลยุทธ์ วิธีการเป็นองค์กร Green & Sustainable Retail ที่แรกของไทย

Eco-friendly Packaging ปรับบรรจุภัณฑ์ให้ธรรมชาติ

E ต่อมาคือ Eco-friendly Packaging เซ็นทรัล รีเทล ได้ผลักดันและส่งเสริมการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านโครงการ Love the Earth ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ใช้วัสดุรีไซเคิล วัสดุที่มาจากธรรมชาติ หรือวัสดุคุณภาพที่ใช้ได้ทนทาน ทดแทนการใช้วัสดุสิ้นเปลืองและบรรจุภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง จนทำให้ในปี 2564 สามารถลดการใช้ถุงพลาสติกได้รวม 160 ล้านใบเลยทีเดียว รวมไปถึงมีการเปิดร้านค้ารูปแบบรักษ์โลกผ่าน Tops Green ที่จำหน่ายสินค้าที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและชุมชน

ส่องโครงการกรีนๆ จาก เซ็นทรัล รีเทล ศึกษากลยุทธ์ วิธีการเป็นองค์กร Green & Sustainable Retail ที่แรกของไทย

Waste Management ผ่านโครงการลดขยะพลาสติก

ไม่เทรวม ไม่เทรวม ไม่ได้มีแค่ผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ เท่านั้นที่ออกนโยบายกำจัดขยะ เพราะที่เซ็นทรัล รีเทลก็มีโครงการจัดการขยะมูลฝอย ผ่านการลดปริมาณการสูญเสียอาหาร (Food Loss) และขยะอาหาร (Food Waste) ตั้งแต่ต้นทาง รวมถึงการส่งต่ออาหารส่วนเกินที่ยังบริโภคได้ให้แก่กลุ่มเปราะบาง และจัดการขยะอาหารโดยการทำปุ๋ยหมักและผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อใช้ประโยชน์ในชุมชน เป็นการลดปริมาณขยะสู่หลุมฝังกลบ ลดการเผาที่ก่อให้เกิดมลพิษรั่วไหลไปสู่สิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ ยังได้จัดการขยะพลาสติก ผ่านโครงการขวดเปล่า ไม่สูญเปล่า โครงการที่รณรงค์ให้นำขวดพลาสติก PET กลับมาใช้ใหม่ และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างงานและรายได้ให้กับชุมชน รวมถึงโครงการ Journey to Zero รณรงค์ลดขยะเหลือศูนย์ จัดจุดทิ้งขยะคัดแยก และส่งเสริมให้นำวัสดุหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวกให้กับลูกค้าและพนักงาน เพื่อให้เป็นไปตาม W หรือ Waste Management ในกลยุทธ์ ReNEW ที่ตั้งไว้

ส่องโครงการกรีนๆ จาก เซ็นทรัล รีเทล ศึกษากลยุทธ์ วิธีการเป็นองค์กร Green & Sustainable Retail ที่แรกของไทย

ด้วยโครงการต่างๆ ที่ว่ามานี้ พร้อมทั้งกระบวนการทำงานที่คิดถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ก้าวแรก เซ็นทรัล รีเทล ให้คำมั่นสัญญาว่าจะนำพาธุรกิจไปสู่การเป็น Green & Sustainable Retail ให้สำเร็จ

และจะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาองค์กร ร่วมมือร่วมใจตั้งแต่ระดับผู้บริหารไปจนถึงพนักงาน สร้าง Mindset ให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและเห็นความสำคัญของการดูแลสังคมรอบข้างให้เติบโตไปพร้อมๆ กัน

แม้จะเป็นเป้าหมายที่ต้องใช้เวลา แต่พวกเขาเชื่อว่าการเป็น Green & Sustainable Retail ไม่ใช่เรื่องที่ไกลเกินฝัน เพราะพวกเขาเชื่อมั่นว่าต้องทำสำเร็จอย่างแน่นอน

Writer

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.