ปกรณ์วิศว์ เวียงศรีพนาวัลย์

ชื่อเล่นเป็นตัวเลขภาษาจีนแต้จิ๋ว ตามลำดับหลานคนที่ 11
กำลังลองผิดลองถูกกับการถ่ายภาพ
ปัจจุบันวางบทบาทตัวเองเป็นนักทดลอง และนักสังเกตการณ์