มิวเซียมสยาม เปิดตัวหนังสือชุด 100 ปี ตึกเรา - Urban Creature

ฉลองหนึ่งศตวรรษ อาคารมิวเซียมสยาม เปิดตัวหนังสือชุด 100 ปี ตึกเรา ว่าด้วยประวัติศาสตร์อาคารและพื้นที่

มิวเซียมสยาม (Museum Siam : Discovery Museum) คือพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ที่ทำหน้าที่บอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ และกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อให้การเรียนรู้และเรื่องราวต่างๆ เป็นไปอย่างสนุกสนาน 

นับตั้งแต่ พ.ศ. 2465 อาคารมิวเซียมสยามอันทรงคุณค่าแห่งนี้ ใช้เป็นฐานหลักในการพัฒนาต้นแบบและขยายผลการเรียนรู้มาจนถึงปัจจุบัน และวันที่ 12 ตุลาคมที่ผ่านมา ก็ได้มีการจัดงานเพื่อเฉลิมฉลองวาระ 100 ปี ของอาคารแห่งนี้ ภายใต้แนวคิด ‘100 ปี ตึกเรา : เปิดตึกเก่าเล่าไม่รู้จบ’

ไฮไลต์ของงานคือการเปิดตัวหนังสือชุด ‘100 ปี ตึกเรา’ ที่บอกเล่าคุณค่าเรื่องราวเชิงลึกในแง่มุมต่างๆ ของอาคารที่สร้างขึ้นในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่ยุคสมัยใหม่ของสยาม สะท้อนผ่านแนวคิด รูปแบบ กลวิธี และเบื้องหลังการก่อสร้างจากอดีตจนปัจจุบัน ถ่ายทอดผ่านหนังสือทั้ง 3 เล่ม ได้แก่

1) ‘โบราณคดีมิวเซียมสยาม’ เล่าประวัติศาสตร์พื้นที่มิวเซียมสยามผ่านงานขุดค้นหลักฐานทางโบราณคดี เขียนโดย ‘รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์’ จากภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

2) ‘สถาปัตยกรรมมิวเซียมสยาม’ พาไปดูประวัติศาสตร์ของอาคารที่ถูกใช้งานและพัฒนามาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 จนถึงปัจจุบัน เขียนโดย ‘ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรศรี โพวาทอง’ ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

3) ‘100 ปี ตึกเรา : หนึ่งศตวรรษประวัติศาสตร์ตึกมิวเซียมสยาม’ เล่มนี้เป็นการ ‘แกะรอย’ จากเอกสารที่หลากหลาย กระจัดกระจาย และการสัมภาษณ์ผ่านคำบอกเล่าของบุคคลที่เกี่ยวข้อง เขียนโดย ‘ศรัณย์ ทองปาน’ นักเขียน คอลัมนิสต์ ผู้เชี่ยวชาญทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม สังคมวัฒนธรรมไทย 

กล่าวได้ว่า อาคารมิวเซียมสยาม เป็นหนึ่งในจุดเริ่มต้นที่สร้างความตระหนักถึงคุณค่าของอาคารโบราณในประเทศไทยที่ต่างค่อยๆ เลือนหายไป ใครไปเยี่ยมชมที่นี่ก็อย่าลืมไปตามรอยสำรวจประวัติศาสตร์ตัวอาคารกันด้วยนะ

สำหรับแฟนมิวเซียมสยามที่สนใจหนังสือชุด 100 ปี ตึกเรา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.museshop.org

Writer

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.