WHAT'S UP

ธรรมชาติกำลังฟื้นตัว! หลังทีมสำรวจ พบแนวปะการังใหม่ที่เกาะไหง จ.กระบี่ เพิ่มขึ้นกว่า 3,000 ตร.ม.

เรียกได้ว่าเป็นข่าวดีสำหรับประเทศไทย หลังความพยายามพัฒนาการสำรวจแนวปะการังบริเวณเกาะไหงกว่า 4 ปีของคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา เป็นผล เพราะต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมามีแนวปะการังใหม่เพิ่มขึ้นกว่า 3,000 ตร.ม.

ทีมงานใช้โดรนบินสำรวจบริเวณฝั่งตะวันออกของเกาะไหง ที่มีความยาวหาดกว่า 4 กิโลเมตร ซึ่งเป็นไปได้ยากที่จะใช้คนว่ายสำรวจ ก่อนจะพบว่าพื้นทรายโล่งที่เคยมาสำรวจเมื่อปี 2557 มีหย่อมปะการังกิ่งสั้นคล้ายกับเกาะยูงขึ้นอยู่มากกว่า 10 หย่อมหรือคิดเป็นพื้นที่กว่า 3,000 ตร.ม.

ทางทีมสำรวจคาดการณ์ว่า ในอนาคตอันสั้น แนวปะการังบนพื้นที่นี้จะขยายตัวเพิ่มเป็น 10,000 ตร.ม. เหล่านี้ถือเป็นสัญญาณที่ดีว่าธรรมชาติกำลังจะฟื้นตัวและเราจะมีที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำเพิ่มเป็นจำนวนมาก


Source | Thon Thamrongnawasawat

Contributor

Urban Creature

กองบรรณาธิการ Urban Creature