ซูเปอร์มาร์เก็ตผู้ยากไร้ วัดสวนแก้ว - Urban Creature

‘ซูเปอร์มาร์เก็ตผู้ยากไร้’ วัดสวนแก้ว ศาสนสถานที่ไม่สร้างโบสถ์สร้างวิหาร

‘ซูเปอร์มาร์เก็ตผู้ยากไร้’ วัดสวนแก้ว ศาสนสถานที่ไม่สร้างโบสถ์สร้างวิหาร แต่สร้างประโยชน์ให้สังคมด้วยขยะ
.
‘ซูเปอร์มาร์เก็ตผู้ยากไร้’ เป็นโครงการที่เกิดจากความตั้งใจของ ‘พระพยอม กัลยาโณ’ พระนักพัฒนาที่ต้องการให้สถานที่แห่งนี้ เป็นแหล่งรวมสินค้ามือสองราคาถูกให้กับคนที่มีรายได้น้อยได้เข้ามาจับจ่ายซื้อของ ขณะเดียวกันก็ต้องการช่วยลดปริมาณขยะ ด้วยการยืดอายุการใช้งานสิ่งของต่างๆ ให้อยู่กับเราไปนานๆ

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.