‘ซูเปอร์มาร์เก็ตผู้ยากไร้’ วัดสวนแก้ว ศาสนสถานที่ไม่สร้างโบสถ์สร้างวิหาร

‘ซูเปอร์มาร์เก็ตผู้ยากไร้’ วัดสวนแก้ว ศาสนสถานที่ไม่สร้างโบสถ์สร้างวิหาร

‘ซูเปอร์มาร์เก็ตผู้ยากไร้’ วัดสวนแก้ว ศาสนสถานที่ไม่สร้างโบสถ์สร้างวิหาร แต่สร้างประโยชน์ให้สังคมด้วยขยะ
.
‘ซูเปอร์มาร์เก็ตผู้ยากไร้’ เป็นโครงการที่เกิดจากความตั้งใจของ ‘พระพยอม กัลยาโณ’ พระนักพัฒนาที่ต้องการให้สถานที่แห่งนี้ เป็นแหล่งรวมสินค้ามือสองราคาถูกให้กับคนที่มีรายได้น้อยได้เข้ามาจับจ่ายซื้อของ ขณะเดียวกันก็ต้องการช่วยลดปริมาณขยะ ด้วยการยืดอายุการใช้งานสิ่งของต่างๆ ให้อยู่กับเราไปนานๆ

Writer