YED Talks #02 SEP 9


Dudesweet เชิญท่านพบกับ YED Talks (Your Everyday Devastated) ครั้งที่ 2 เวทีที่นอกจากไม่สร้างแรงบันดาลใจแล้ว ยังทำให้คุณรู้สึกไร้ค่าหนักขึ้นไปอีก Speaker ของเราจะมาพูดเรื่องความล้มเหลว ความสิ้นหวัง คนเหี้ยๆ และชีวิตเหี้ยๆ ท่านละ 15 นาที

เรานำความผิดพลาดครั้งแรกมาปรับปรุงให้ดีขึ้น ฉะนั้น ครั้งนี้ระบบเสียงจะได้ยินทั่วถึงขึ้น ลดจำนวนรถเมล์เข้าเมืองหลังงานเลิกเหลือสองคัน และเพิ่มราคาค่าตั๋วเพราะคราวก่อนคนจัดไม่ได้กำไร

Date : วันเสาร์ที่ 9 กันยายน (15:00 – 23:00 น.)
Place : ช่างชุ่ย ChangChui
Fee : บัตร Early Bird ราคา 500 บาท มีจำนวน 500 ใบ ขายถึงวันที่ 15 สิงหาคม หรือเมื่อบัตรหมด หลังจากนั้นขึ้นเป็น 800 บาท จองที่ http://go.eventpop.me/YedTalks2

Writer