‘ฟังบูโดกัน’ นิทรรศการเสียงออนไลน์ ที่บอกเล่าเรื่องราวของชาวบ้านกับการต่อสู้เรื่องสิทธิที่ดินบนเทือกเขาบูโด

หลังจากเทือกเขาบูโด-สุไหงปาดีถูกประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติในปี 2542 ก็ส่งผลให้ชาวบ้านไม่สามารถถือครองที่ดินทำกินอย่างยั่งยืน กลายเป็นปัญหายืดเยื้อมานานหลายสิบปี 

เราอยากชวนทุกคนมาฟัง ‘ฟังบูโดกัน’ นิทรรศการเสียงออนไลน์ที่จะรวมสื่อและศิลปินอาสาหลากหลายแขนง อาทิ Attention Studio, a day BULLETIN, Localry, echo, The Momentum, Trawell Thailand, Max Jenmana, ProtoZua, H 3 F, วงสามัญชน, JIPI, Julie Baker and Summer, Nut Dao, Gongkan และอีกมากมาย ที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวและร่วมกันเป็นกระบอกเสียงให้ชาวบ้านบนเทือกเขาบูโด สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งกำลังต่อสู้เรื่องสิทธิที่ดินทำกินหลังมีการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติทับที่ดินทำกินของชุมชน ทำให้จาก ‘ผู้อยู่อาศัยมาก่อน’ กลายเป็น ‘ผู้ทำผิดกฎหมาย’

ใครที่สนใจ ติดตามได้จากช่องทาง Facebook Page : Attention.studio
ตั้งแต่วันนี้ – 15 มีนาคม 2564 

Writer