‘โตโยต้า’ มอบทุนการศึกษาแก่นิสิตจุฬาฯ - Urban Creature

ปัจจุบันนี้ ธุรกิจต่างๆ ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการเติบโตของบริษัทอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังเล็งเห็นถึงการเติบโตของสังคมผ่านการดำเนินธุรกิจของตนเองด้วย ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนา ช่วยเหลือ หรือขับเคลื่อนสังคมไทยให้ไปในทิศทางที่ดีขึ้น

เช่นเดียวกันกับ ‘บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด’ ก็เป็นหนึ่งในบริษัทรถยนต์ ที่ไม่ได้ใส่ใจแค่เพียงคุณภาพของรถยนต์เท่านั้น แต่ยังดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมไทยให้ไปสู่ความยั่งยืน ด้วยการตระหนักถึงการศึกษา ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญที่จะพาให้เยาวชนของไทยเติบโตไปอย่างมีคุณภาพ อย่างการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษาที่มีผลการเรียนและความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

Toyota Chula Scholarship 2024
Toyota Chula Scholarship 2024
Toyota Chula Scholarship 2024

สำหรับปีการศึกษา 2566 นี้ นับเป็นครั้งที่ 51 แล้ว ที่ทางโตโยต้า ได้มอบทุนสนับสนุนแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาตั้งแต่ พ.ศ. 2516 รวมทั้งสิ้น 1,615 ทุน เป็นมูลค่า 21,522,000 บาท

โดย ปีนี้ ‘นายโนริอากิ ยามาชิตะ’ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย
‘นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ’ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และ ‘นายสุรภูมิ อุดมวงศ์’ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา และมีนิสิตเข้ารับทุนดังกล่าวจำนวน 12 ทุน มูลค่าทุนละ 80,000 บาท รวมทั้งหมดเป็นมูลค่า 960,000 บาท แบ่งเป็น

  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 4 ทุน 
  • คณะอักษรศาสตร์ จำนวน 2 ทุน 
  • คณะรัฐศาสตร์ จำนวน 2 ทุน 
  • คณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวน 1 ทุน 
  • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จำนวน 1 ทุน 
  • คณะจิตวิทยา จำนวน 1 ทุน 
  • คณะเศรษฐศาสตร์ จำนวน 1 ทุน 
Toyota Chula Scholarship 2024
Toyota Chula Scholarship 2024
Toyota Chula Scholarship 2024

จุดประสงค์ของการมอบทุนการศึกษานี้คือการ ‘สานโอกาส สร้างรอยยิ้ม’ ที่โตโยต้าต้องการต่อยอดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาของเหล่านิสิตนักศึกษาอย่างเท่าเทียม และเพื่อให้นำทุนการศึกษานี้ไปต่อยอดศักยภาพในการเติบโตไปเป็นบุคลากรที่ดีมีคุณภาพ และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมไทยให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals)

Writer

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.