NASA x SpaceX ปล่อยยาน Crew Dragon ก้าวใหม่ของอนาคตการท่องเที่ยวอวกาศ

มนุษยชาติต้องจารึก! ครั้งแรกที่บริษัทเอกชน ‘SpaceX’ ของเจ้าพ่อธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้า ‘อีลอน มัสก์’ ส่งมนุษย์สู่อวกาศได้สำเร็จ และเป็นครั้งแรกในรอบ 9 ปี หลังจากที่ NASA ปลดระวางกระสวยอวกาศตั้งแต่ปี 2011 ส่งนักบินอวกาศจากแผ่นดินสหรัฐฯ ไปบนสถานีอวกาศอีกครั้ง

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 64 MB.