‘Orkney’ หมู่เกาะในสกอตแลนด์ ต้นแบบเมืองพลังงานไฮโดรเจน

สาธารณูปโภคพื้นฐานที่กลายเป็นปัจจัยในการใช้ชีวิตและการขับเคลื่อนเมืองไปข้างหน้า อย่างหนึ่งคือ ‘ไฟฟ้า’ ในอดีตไฟฟ้าคือตัววัดความเจริญที่บ้านไหนเมืองไหนไฟฟ้าเข้าถึงถือว่าพัฒนาแล้ว ทุกวันนี้ความต้องการใช้พลังงานของคนทั้งโลกมากขึ้นทุกปี แต่การผลิตกระแสไฟฟ้านั้นมีส่วนสำคัญที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน

‘พลังงานสะอาด’ ทางฟื้นตัวเศรษฐกิจหลัง COVID-19 อย่างไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อม

หลังโควิด-19 หมดลงอะไร ‘ควร’ เกิดขึ้น ?
คำตอบของคำถามนี้คือ การลงทุนด้านพลังงานสะอาด นั่นเพราะสิ่งนี้จะเป็นตัวฟื้นเศรษฐกิจที่ต้องหยุดชะงัก ทั้งยังช่วยให้มลพิษทางอากาศของโลกลดลงอย่างต่อเนื่อง

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.
Max. file size: 64 MB.