FYI

เมื่อโลกยกให้ Gluten Free เป็นเทรนด์สุขภาพแบบใหม่ในทศวรรษนี้

เปิด 6 เรื่องราวของ Gluten Free ตั้งแต่ว่ามันคืออะไร เกิดขึ้นเมื่อไหร่ กินแล้วส่งผลต่อร่างกายหรือไม่ และด้วยอะไรมันถึงกลายเป็นเทรนด์สุขภาพที่ถูกใจคนทั่วโลก!

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.