เทียนไท กีระนันทน์

นักคิด นักวางแผน ผู้มองเห็นองค์รวมและธรรมดาของสรรพสิ่ง ภายในภาพรวมที่ประกอบกันขึ้นมาด้วยความแตกต่างซ้อนทับซับซ้อนมากมายของปัจเจกภาพของมนุษย์ ด้วยเหตุที่เอาแต่คิดและวางแผน จึงไม่ทำงานทำการ ไม่พูด ไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครเท่าใดนัก ในวัยเด็กเข้าใจว่าตัวเองประหลาด เมื่อโตขึ้นมาจึงพบว่าจริงแท้แล้วนั้นตนเองเป็นเพียงแค่มนุษย์ขี้เกียจคนนึงเท่านั้นเอง (ฮา) กิจกรรมที่ชื่นชอบคือการรับประทานอาหาร กิจกรรมที่ชื่นชอบหลังรับประทานอาหารคือการล้างจาน มีช่วงหนึ่งในชีวิตที่สัมผัสได้ว่าการล้างจานคือวิปัสสนา ยามใดที่ต้องการใช้ความคิดมากๆ จะเข้าครัวแล้วไปล้างจาน