ปิดตำนานตั๋วรถไฟกระดาษแบบเก่า เปลี่ยนมาใช้ระบบตั๋ว D-Ticket ที่สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น

สำหรับคนที่เดินทางด้วยรถไฟบ่อยๆ คงคุ้นเคยกับตั๋วกระดาษสีขาวใบใหญ่แผ่นบางๆ ที่เริ่มใช้กันมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 แต่นับตั้งแต่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 00:00 น. เป็นต้นไป ตั๋วรถไฟแบบเก่าจะถูกเลิกใช้และเปลี่ยนมาเป็นระบบตั๋วโดยสารแบบ D-Ticket แทน

D-Ticket คือระบบซื้อและจองตั๋วโดยสารผ่านช่องทางออนไลน์แบบใหม่ของการรถไฟที่สะดวก รวดเร็ว และมีบริการตลอด 24 ชม. โดยตั๋วแบบใหม่สามารถพิมพ์หรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์ เพื่อนำมาเป็นหลักฐานในการเดินทางได้ ส่วนการชำระเงินค่าโดยสาร ช่วงแรกจะชำระผ่านบัตรเดบิตและเครดิตไปก่อน ซึ่งถ้าระบบเสถียรมากขึ้นในอนาคตก็จะเปิดให้ชำระค่าผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสร่วมด้วย

Writer