จีน Smart City เมืองเฉิงตู - Urban Creature

สมกับเป็นประเทศที่ไม่เคยหยุดพัฒนาจริงๆ สำหรับจีนที่ตอนนี้กำลังสร้าง Smart City ในพื้นที่ชนบทนอกเมืองเฉิงตู โดยมีบริษัทสถาปัตยกรรมอย่าง OMA และ GMP ผู้ชนะการแข่งขันออกแบบเมืองวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งอนาคต มาเป็นผู้ดูแลโปรเจกต์นี้

‘Chengdu Future Science and Technology City’ ว่าที่เมืองแห่งอนาคต บนพื้นที่ชนบทกว่า 4.6 ตารางกิโลเมตร กำลังจะกลายเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และการศึกษา โดยสถาปัตยกรรมและตัวอาคารทั้งหมดภายในเมืองใหม่จะถูกออกแบบให้มีหลังคาโค้งเป็นชั้นๆ เพื่อปลูกต้นไม้ไว้ด้านบน เลียนแบบภูมิประเทศดั้งเดิมที่เป็นหุบเขาและนาขั้นบันได เรียกได้ว่าเป็นการออกแบบที่ผสมผสานความเป็นเมืองเข้าไปอยู่ในชนบทได้อย่างลงตัว 

แนวคิดหลักของเมืองนี้คือต้องการให้ทุกคนเข้าถึงพื้นที่และระบบขนส่งสาธารณะอย่างทั่วถึง ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว โดยทุกตึกเดินถึงกันได้ในเวลาไม่กี่นาที ซึ่งคาดว่าส่วนแรกของโปรเจกต์นี้จะสร้างเสร็จไม่เกินปีนี้ เพื่อรองรับการขยายตัวของประชากรจีนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในอนาคต


Source :

Dezeen | https://bit.ly/2PRIGkr 

Writer

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.