พื้นที่คุ้มครองทางทะเลของสเปน ถูกประกาศให้เป็นแหล่งมรดกโลกของวาฬแห่งแรกในทวีปยุโรป

เตเนริเฟ (Tenerife) คือ 1 ใน 7 หมู่เกาะคะแนรีของประเทศสเปน ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งดูวาฬและโลมาในธรรมชาติที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.