Terra Sustainability Pavilion พาวิลเลียนที่ทำจากเหล็กรีไซเคิลกว่า 97% ดีไซน์ให้เก็บได้ทั้งพลังงานน้ำและไฟฟ้า

Terra Sustainability Pavilion พาวิลเลียนที่ทำจากเหล็กรีไซเคิลกว่า 97% ดีไซน์ให้เก็บได้ทั้งพลังงานน้ำและไฟฟ้า

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.