เรื่องเล่าสมัยยังสาวของ “แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์” ผู้สานต่อลำนำเพลงอีแซว

บทสนทนาเกี่ยวกับ “ลำนำอีแซว” จากคุณแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ ที่ “ศูนย์การเรียนรู้พื้นบ้าน แม่ขวัญจิตร ศรีประจันต์” จังหวัดสุพรรณบุรี

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.