โชห่วยยังไม่ตาย! รัฐเร่งปั้น SMART โชห่วย เพื่อเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจครั้งใหญ่

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยกระทรวงพาณิชย์ จับมือกับหลายหน่วยงาน เผยแนวทางพัฒนาร้านขายของชำ ให้กลายเป็น ‘SMART โชห่วย’ หลังจากลงสำรวจร้านขายของชำทั่วประเทศ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ขนาด คือ ขนาด SS พื้นที่ 1 คูหา หรือรายได้น้อยกว่า 30,000 บาท/เดือน คิดเป็น 56.2% ขนาด S พื้นที่ 2 คูหา หรือรายได้ 30,000 – 50,000 บาท/เดือน คิดเป็น 21.7% ขนาด M พื้นที่ 3 คูหา หรือรายได้ 50,001 – 100,000 บาท/เดือน คิดเป็น 12.6% ขนาด L พื้นที่มากกว่า 3 คูหา หรือรายได้มากกว่า 100,000/เดือน คิดเป็น 9.5% […]

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.