‘ปันอาหารปันชีวิต’ โครงการที่อุดหนุนสินค้าเกษตร ส่งต่ออาหารให้คนอิ่มท้องช่วงโควิด-19

ชื้อไวรัสโควิด-19 ระบาด ประเทศไทยยังขาดการเตรียมตัวอย่างจริงจังในเรื่อง ‘อาหาร’ ทำให้เมื่ออยู่ในภาวะฉุกเฉิน ผู้คนโดยเฉพาะกลุ่มคนหาเช้ากินค่ำเข้าถึงอาหารได้น้อยลง จึงเกิดโครงการปันอาหารปันชีวิต ปิดรับบริจาคอาหารและเงินทุนเพื่อกระจายอาหารให้เข้าถึงกลุ่มคนเปราะบาง ทั้งยังช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรที่ประสบปัญหาระบายสินค้าไม่ทัน ด้วยการรับซื้อสินค้าในราคาที่เป็นธรรมอีกด้วย

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 64 MB.