‘ประชาธิปไทป์’ ฟอนต์สะท้อนการเมืองไทย

ในวันที่ตัวอักษรกำลังช่วยกู่ร้องเพื่อ #ประชาธิปไตย ชวนลงลึกเรื่อง ‘ตัวอักษรสะท้อนการเมือง’ อย่างถึงแก่นกับ ประชาธิปไทป์ (Prachathipatype) เพจของนักออกแบบฟอนต์ผู้เชี่ยวชาญด้านตัวอักษร และกราฟิตี้มือฉมังเทคนิคลายฉลุ Headache Stencil ซึ่งร่วมมือกันทำงานเพื่อสร้าง ‘เซ็ทตัวอักษร’ ให้เป็นชุดเครื่องมือศิลปะแห่งประชาธิปไตยที่ประชาชนทุกคนเป็นเจ้าของได้

#ฟอนต์หัวหาย ตัวอักษรที่แสดงถึงการไม่เห็นหัวประชาชนของรัฐบาล

ประชาธิปไทป์ (PrachathipaType) คือศิลปินคนหนึ่งที่แสดงออกทางการเมืองผ่านงานศิลปะ ด้วยการสร้าง ฟอนต์ไทยแบบไม่มีหัว หรือ #ฟอนต์หัวหาย ดัดแปลงมาจากฟอนต์ TH Sarabun New หนึ่งในฟอนต์ที่ถูกใช้ในเอกสารทางราชการ โดยศิลปินบอกว่าการที่ตัดหัวของฟอนต์ออกก็เพื่อเป็นสัญญะแทนเสียงของประชาชนที่ถูกกดขี่จากภาครัฐ รวมถึงการไม่เห็นหัวประชาชนด้วย

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 64 MB.