อินฟลูเอนเซอร์ ต้นแบบชีวิตคนเมือง กับนิ้วกลม | Unlock the City EP.12

อินฟลูเอนเซอร์ นอกจากเป็นอาชีพใหม่ของยุคสมัยแล้ว ยังเป็นกลุ่มคนที่มีอิทธิพลทางความคิดต่อคนในสังคม หลายๆ ครั้งจึงมักเกิดปรากฏการณ์ที่กลุ่มคนเหล่านี้ส่งต่อแนวคิด ความเชื่อ หรือความเข้าใจ จนกลายเป็นเทรนด์ที่คนอื่นนำไปพูดคุยหรือทำตามต่อๆ กันเป็นวงกว้าง และในขณะเดียวกัน อินฟลูเอนเซอร์ที่มีความรู้เฉพาะทาง เป็นกูรูในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนเมืองมากขึ้น อย่างเวลาจะซื้ออะไรก็ต้องเปิดเพจอินฟลูฯ คนนั้นเช็กก่อน หรือติดตามดูว่าอินฟลูฯ คนนั้นเขาใช้ของชิ้นไหน กินอะไร ใช้ชีวิตยังไง เพื่อนำไปทำตาม หวังมีชีวิตดีๆ เหมือนไอดอลผู้เป็นต้นแบบ ทว่าแท้จริงแล้วการมาของอินฟลูฯ มันเกี่ยวข้องหรือส่งผลต่อเมืองในภาพรวมอย่างไรบ้าง แล้วชีวิตของคนที่ยึดอาชีพนี้ต้องปรับหรือเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง Unlock the City เอพิโสดนี้ โฮสต์ผู้เชี่ยวชาญด้านผังเมือง ‘พนิต ภู่จินดา’ ได้ชวนนักคิดนักเขียน ผู้เป็นอินฟลูฯ ด้านความคิดความเชื่อ ‘นิ้วกลม’ หรือ ‘เอ๋-สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์’ มาพูดคุยถึงแง่มุมนี้ รวมถึงอนาคตและทิศทางของเมืองที่คนทั่วไปอาจเป็นอินฟลูฯ ได้อย่างไม่ยากเย็นอีกต่อไป. ติดตามฟัง Urban Podcast ได้ทาง YouTube : https://youtu.be/yYAhSg_3i-E Spotify : https://spoti.fi/3MJPcTJ Apple Podcasts : https://apple.co/3VIeea2 […]

ดูแลต้นไม้ในเมืองให้ไม่เป็นปัญหาเมือง กับอาจารย์ฉัตรทิพย์ | Unlock the City EP.11

ใครๆ ก็ชอบพื้นที่สีเขียว เพราะทำให้สภาพแวดล้อมน่ามอง ผ่อนคลาย แถมยังช่วยให้อากาศดี แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าจะปลูกต้นไม้ที่ไหนก็ได้ โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ ต้นไม้กลายเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเมือง แต่ไม่ใช่ว่าต้นไม้ทุกต้นจะมีแต่ข้อดีเสมอไป เพราะถ้าคัดเลือกต้นไม้มาปลูกอย่างไม่เหมาะสม พื้นที่และคนเมืองอาจได้รับผลกระทบด้านลบมากกว่าด้านบวก อย่างต้นไม้ที่กิ่งมีลักษณะเปราะ หรือต้นไม้ที่มีผลเป็นฝัก มีโอกาสร่วงหล่นใส่รถยนต์หรือคนที่สัญจรไป-มา  Unlock the City เอพิโสดนี้ โฮสต์ผู้เชี่ยวชาญด้านผังเมือง ‘พนิต ภู่จินดา’ ชวน ‘ฉัตรทิพย์ รอดทัศนา’ อาจารย์ประจำภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องต้นไม้ในเมืองที่ต้องการการดูแลจัดการแตกต่างจากต้นไม้ในป่า อีกทั้งยังส่งผลต่อเมืองในหลายมิติชนิดที่หลายคนคาดไม่ถึง ติดตามฟัง Urban Podcast ได้ทาง YouTube : https://youtu.be/R3JU3NXlUYU Spotify : https://spoti.fi/3EfVJDt Apple Podcasts : https://apple.co/3RwixBO Podbean : https://bit.ly/3EfmAiP #UrbanCreature #UrbanPodcast #UnlocktheCity #ต้นไม้ในเมือง

ความเสี่ยงและโรคภัย ที่มาพร้อมวิถีชีวิตคนเมือง กับหมอภัทรภณ | Unlock the City EP.09

ไทยคือหนึ่งในประเทศที่มียอดผู้เสียชีวิตในช่วงวัย 30 – 60 ปี หรือที่เรียกว่า ‘ตายก่อนวัยอันควร’ ค่อนข้างสูง เพราะฉะนั้น เราสามารถออกแบบนโยบายสุขภาพหรือแม้กระทั่งออกแบบผังเมือง เพื่อป้องกันการเกิดโรคในคนกลุ่มนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อแก่ตัวไป พวกเขาจะกลายเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ ไม่เจ็บป่วย ช่วยเหลือตัวเองได้ และไม่เป็นภาระต่อครอบครัวและเมือง Unlock the City เอพิโสดนี้ ชวนฟังบทสนทนาของ ‘ภัทรภณ อติเมธิน’ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลสมิติเวช ที่มาแลกเปลี่ยนถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยของคนเมือง ที่นับวันยิ่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น และทวีความรุนแรง เนื่องจากวิถีชีวิตที่ต้องต่อสู้แข่งขัน ภายใต้ความสะดวกสบายของเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยทุ่นแรง ซึ่งอีกแง่หนึ่งก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดภาวะ ‘เนือยนิ่ง’ ในหมู่คนรุ่นใหม่ ยังไม่นับเปอร์เซ็นต์ของโรคติดต่อ-โรคไม่ติดต่อ ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญตามกลุ่มการพัฒนาของประเทศทั่วโลก เพราะหากลงลึกถึงปัญหาจริงๆ แล้ว โครงสร้างพื้นฐาน อาหารการกิน การคมนาคมขนส่ง ทั้งหมดล้วนเกี่ยวข้องกับสุขภาวะผู้อยู่อาศัยในพื้นที่นั้นๆ ไม่มากก็น้อย ติดตามฟัง Urban Podcast ได้ทาง YouTube : https://youtu.be/zXOicJq9-5Q Spotify : https://spoti.fi/3qg5kSi Apple Podcasts : […]

สัตว์เลี้ยงกับนโยบายเมืองที่ต้องปรับตัว กับ จุฑามาส เบ็ญจนิรัตน์ | Unlock the City EP.08

หมาแมวไม่ได้น่ารักสำหรับทุกคน โดยเฉพาะหมาแมวจรจัดที่เป็นปัญหาเรื้อรังของเมือง เรื่องสัตว์ในเมืองไม่ใช่หัวข้อใหม่ในสังคม แต่เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันไม่จบไม่สิ้น ยิ่งในยุคที่คนฮิตเลี้ยงสัตว์เสมือนเป็นลูกคนหนึ่ง ซึ่งในขณะเดียวกันก็มีคนจำนวนไม่น้อยที่เลี้ยงสัตว์ตามกระแสนิยมแล้วปล่อยสัตว์ที่เลี้ยงให้เร่ร่อน เพิ่มปริมาณสัตว์จรจนกลายเป็นปัญหาที่เพิ่มพูน  แต่เมื่อรัฐได้พยายามกำหนดนโยบาย และออกกฎการควบคุมสัตว์เลี้ยงกับสัตว์จรขึ้นมา ก็มักตามมาด้วยดราม่าใหญ่โตทุกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนสัตว์เลี้ยง หรือกระทั่งวิธีการควบคุมปริมาณสัตว์จรด้วยการฉีดยาให้หลับ ยังไม่นับรวมความเข้มข้นของกฎหมายคุ้มครองสัตว์ และการนำสัตว์มาใช้ประโยชน์ ที่ประชาชนมักหยิบมาถกเถียงกันให้เห็นเนืองๆ ชวนทำความเข้าใจกับ ‘จุฑามาส เบ็ญจนิรัตน์’ อาจารย์สัตวแพทย์ประจำคลินิกพฤติกรรมสุนัขและแมว โรงพยาบาลสัตว์เล็ก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถึงความเป็นไปของปัญหานี้ที่ไม่เคยแก้ไขได้ในบ้านเรา ไปจนถึงการออกแบบเมืองกับนโยบายเกี่ยวกับการจัดการควบคุมสัตว์ที่ล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตผู้อยู่อาศัยในเมือง ติดตามฟัง Urban Podcast ได้ทาง YouTube : https://bit.ly/3PN7rHQ Spotify : https://spoti.fi/3R2EcCp Apple Podcasts : https://apple.co/3KiDXR5 Podbean : https://bit.ly/3PJQ6PN

เมืองจะทำยังไงเมื่อผู้สูงอายุเต็มเมือง กับ อาจารย์ษัษฐรัมย์ | Unlock the City EP.07

คนส่วนใหญ่มักหวาดกลัวความแก่ชรา ความจริงแล้วสิ่งที่เรากลัวนั้นอาจไม่ใช่การที่อายุมากขึ้นหรือร่างกายเสื่อมลง แต่เป็นการที่ ‘แก่’ แล้ว ‘จน’ เพราะไม่มีรัฐสวัสดิการรองรับ อีกทั้งโครงสร้างพื้นฐานของเมืองก็ไม่สนับสนุนให้ผู้สูงวัยใช้ชีวิตด้วยตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในที่สุด เมืองไทยก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว หลังจากที่เมื่อปีที่แล้วจำนวนประชากรผู้สูงอายุแซงหน้าประชากรเด็ก นั่นแปลว่าถึงเวลาแล้วที่เมืองควรหันมาใส่ใจการออกแบบให้รองรับการใช้ชีวิตของประชาชนที่มีอายุมากขึ้นสักที ‘พนิต ภู่จินดา’ โฮสต์ผู้เชี่ยวชาญด้านผังเมือง และ ‘ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี’ อาจารย์จากวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้สนใจ ศึกษา และเรียกร้องรัฐสวัสดิการ จะมาแลกเปลี่ยนความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมผู้สูงอายุกับการออกแบบเมืองที่สอดรับกันใน Unlock the City ตอนนี้ ติดตามฟัง Urban Podcast ได้ทาง YouTube : https://youtu.be/9GjOj5W_xsg Spotify : https://spoti.fi/3QijmP0069824aa0 Apple Podcasts : https://apple.co/3dge3km Podbean : https://bit.ly/3SCKObz

การอนุรักษ์อาคารเก่าในเมือง กับ Foto_momo | Unlock the City EP.06

หัวข้อการอนุรักษ์อาคารและสถาปัตยกรรมเก่า มักได้รับการหยิบยกมาพูดถึงบ่อยครั้ง เพราะนอกจากคุณค่าทางใจและความทรงจำของผู้คนที่เป็นส่วนหนึ่งของสถานที่เหล่านั้นแล้ว ยังมีมิติของกฎหมายและธุรกิจที่ซ้อนทับอยู่ด้วย ซึ่งเขตแดนพวกนี้ช่างพร่าเลือนและมักนำมาซึ่งข้อขัดแย้งอยู่บ่อยครั้ง การเปลี่ยนผ่านของยุคสมัย กระแสการท่องเที่ยวที่สุดโต่ง มูลค่าของที่ดิน หลักเกณฑ์การตัดสินและวัดคุณค่าอาคารเก่า ทั้งหมดนี้คือตัวอย่างสาเหตุที่ทำให้เกิดข้อพิพาทในการเลือกเก็บหรือไม่เก็บอาคารและสถาปัตยกรรมเก่าสักแห่งไว้  Unlock the City อีพีนี้ ‘พนิต ภู่จินดา’ พูดคุยกับ ‘วีระพล สิงห์น้อย’ ช่างภาพสถาปัตยกรรม เพจ Foto_momo ถึงเหตุการณ์ทุบทำลายอาคารเก่าที่เกิดขึ้น แนวทางในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมในเมือง ไปจนถึงฮาวทูการอยู่ร่วมกันระหว่างคนในชุมชนกับเมืองที่พัฒนาก้าวหน้าไปทุกนาที

คุยเรื่องศาสนายังเวิร์กอยู่ไหมในหมู่คนเมือง กับ พระมหานภันต์ | Unlock the City EP.05

ธรรมะและศาสนายังเวิร์กอยู่ไหมในหมู่คนเมือง? ที่ผ่านมา ศาสนาพุทธและพระสงฆ์ได้กลายเป็นประเด็นถกเถียงในสังคมไทยมากขึ้น ทั้งในแง่ของความไม่เหมาะสม ตรวจสอบความโปร่งใสได้ยาก ทำให้มีข่าวคราวเกี่ยวกับแวดวงศาสนาให้เห็นอยู่ไม่น้อย เหตุการณ์เหล่านี้อาจเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลให้พฤติกรรมของคนเมืองยุคใหม่ที่ดูเหมือนจะนับถือศาสนาน้อยลงเรื่อยๆ ท่ามกลางค่านิยม นโยบาย และกฎหมายที่ยังอ้างอิงกับพุทธศาสนา แล้วศาสนาต้องปรับตัวอย่างไร รัฐและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องดูแลจัดการยังไงบ้าง Unlock the City เอพิโสดนี้ ‘พนิต ภู่จินดา’ ชวนคุยกับ ‘พระมหานภันต์’ ประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันการจัดการวิถีพุทธเพื่อสุขและสันติ (มูลนิธิ สกพ.) พระสงฆ์ผู้ที่พยายามปรับและนำเสนอหลักธรรมให้มีความร่วมสมัย อย่างการไลฟ์สอนเรื่องการทำความเข้าใจความหลากหลายของสังคม และการที่พระสงฆ์ต้องปรับตัวให้ใกล้ชิดประชาชนมากขึ้น ทำให้ไม่ว่าจะเพศไหนวัยใด เด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ หรือผู้สูงอายุก็ฟังได้อย่างเพลิดเพลิน แถมยังได้แง่คิดดีๆ ไปใช้ในชีวิต ติดตามฟัง Urban Podcast ได้ทาง Podbean : https://bit.ly/3uIWNdx  Youtube : https://bit.ly/3P6cq6N Apple Podcast : https://apple.co/3cchdoz Spotify : https://spoti.fi/3cbhdVS 

Unlock the City EP.02 : เมืองซึมเศร้า เราเศร้าซึม

รู้หรือไม่ว่า ‘โรคซึมเศร้า’ หรือภาวะเจ็บป่วยทางจิตใจไม่ได้มีสาเหตุจากความไม่สมดุลของสารเคมีในสมองเท่านั้น ทว่ายังมีสาเหตุอื่นๆ ที่ทำให้ผู้คนยุคนี้ โดยเฉพาะคนเมือง ไม่มีความสุข หาทางออกไม่ได้ ขาดความมั่นใจ จนอาจตกอยู่ในภาวะซึมเศร้า  รถติด พื้นที่สีเขียวที่ไม่เพียงพอ ขนส่งสาธารณะที่ไม่ครอบคลุม มลภาวะทางกลิ่นและเสียง ปัญหาเมืองเหล่านี้ไม่ได้สร้างความลำบากทางกายให้ผู้คนในเมืองเท่านั้น แต่ยังนำไปสู่ความเจ็บป่วยทางใจที่หลายคนอาจไม่ทันนึกถึง หลังจากชวนทุกคนมาทำความเข้าใจถึงบทบาทผู้ว่าฯ กทม. ไปเมื่อ EP.01 (ย้อนฟังที่ ) ในยุคที่ยอดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเพิ่มสูงขึ้นทั่วโลก โฮสต์รายการ Unlock the City พนิต ภู่จินดา จึงอยากชวนทุกคนมาปลดล็อกความเข้าใจเรื่องการออกแบบเมืองที่ส่งผลต่อสภาพจิตใจของผู้อยู่อาศัยกับ กันตพร สวนศิลป์พงศ์ นักจิตวิทยาการปรึกษา ผู้ร่วมก่อตั้ง MasterPeace การออกแบบเมืองให้เป็นมิตรกับผู้คนสำคัญยังไง แล้วเราจะใช้ชีวิตแบบไหนถึงจะอยู่ในเมืองนี้ได้อย่างไม่เจ็บปวดนัก มาฟังไปพร้อมๆ กัน ติดตามฟัง Urban Podcast ได้ทาง YouTube : youtube.com/watch?v=KdLTDF7wbO8 Spotify : https://spoti.fi/38FTz2A Apple Podcasts : https://apple.co/3t73GnR SoundCloud : […]

Unlock the City EP.01 : ผู้ว่าฯ กทม. ช่วยเราได้จริงหรือ

ประเดิมรายการแรกของ Urban Podcast ด้วย ‘Unlock the City’ ที่จะชวนทุกคนมาทำความเข้าใจเมืองผ่านเสียงของผู้อยู่อาศัยในหลากหลายแง่มุม ดำเนินรายการโดยหัวหน้าภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ และ นายกสมาคมนักผังเมืองไทยอย่าง พนิต ภู่จินดา ประเด็นแรกของ Unlock the City คือ บทบาทหน้าที่ของผู้ว่าฯ กทม. ที่แท้จริงแล้วตำแหน่งนี้ทำอะไรได้บ้าง ขอบเขตอำนาจของผู้ว่าฯ กทม. มีมากน้อยแค่ไหน รวมถึงปัญหาใดของกรุงเทพฯ ที่ควรได้รับการดูแลแก้ไขอย่างจริงจัง โดยเพื่อนร่วมเมืองที่จะมาร่วมพูดคุยใน EP. แรกนี้คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในช่วงเวลาโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งครั้งสำคัญในวันที่ 22 พฤษภาคมนี้ เราอยากชวนมาทำความเข้าใจถึงภาพรวมของผู้ว่าฯ กทม. แบบแน่นๆ กันอีกสักรอบ ติดตามฟัง Urban Podcast ได้ทาง YouTube: youtu.be/_OSsHsdNnV8 Spotify: open.spotify.com/show/08bQ1XnO8QNuIlYTWDj08l Apple Podcasts: podcasts.apple.com/us/podcast/urban-podcast/id1624842718 SoundCloud: […]

เปิดใจ เปิดไมค์ เข้าใจประเด็นร้อนในสังคมผ่านพื้นที่ถกเถียงใน ‘That Mad Podcast’ Video Podcast จาก That Mad Woman

เราเชื่อว่าคุณน่าจะเคยเห็นหรือแชร์คอนเทนต์ของเพจ That Mad Woman บนสตอรีในอินสตาแกรมมาบ้างไม่มากก็น้อย That Mad Woman คือเพจเกี่ยวกับเฟมินิสต์ หรือความเท่าเทียมทางเพศ โดยรับหน้าที่ขยายและผลักดันพื้นที่กับเสียงของเพศทุกเพศที่โดนกดขี่ คอนเทนต์ของเพจมักถ่ายทอดออกมาเป็นอัลบั้มภาพสีจัดจ้านกับข้อความบรรยายที่อ่านง่าย ประเด็นที่เพจเลือกมาทำคอนเทนต์สื่อสาร มีทั้งเรื่องค่านิยมไทยที่กดทับเพศหญิง ผู้ลี้ภัยโรฮิงญากับการค้ามนุษย์ ความเป็นพิษของสถาบันครอบครัว รสนิยมทางเพศ ไปจนถึงการบอกเล่าถ้อยคำให้กำลังใจทุกคน พูดง่ายๆ ว่าคอนเทนต์ของ That Mad Woman มีความหลากหลาย ชวนติดตาม เป็นเวลาเกือบ 2 ปีแล้วที่เพจนี้ทำคอนเทนต์เรื่องความเท่าเทียมทางเพศและประเด็นสังคมอื่นๆ มาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด That Mad Woman ได้ทำคอนเทนต์ในรูปแบบ Video Podcast ออกมา ใช้ชื่อว่า ‘That Mad Podcast’ เพื่อเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นสังคมต่างๆ ที่พบเจอในชีวิตประจำวัน ภายใต้คอนเซปต์ ‘Unmute Yourself เปิดใจ เปิดไมค์ เข้าใจประเด็น’ ‘That Mad Podcast’ ได้ปล่อย EP.1 ออกมาแล้ว […]

1 2

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.