คลาสศิลปะ ‘ครูป๊อด โมเดิร์นด็อก’ ที่จูงมือเด็กตั้งคำถามต่อวิชาศิลปะในโรงเรียน

‘ป๊อด-ธนชัย อุชชิน’ แห่ง Modern Dog กับบทบาท ‘ครูป๊อด’ ประจำ POD ART STUDIO สตูดิโอศิลปะแอบสแตรกที่บอกนักเรียนเสมอว่า จะวาดเหมือนจริงหรือไม่เหมือนก็ ‘ไม่ผิด’ แม้ที่โรงเรียนจะบอกว่า ‘ผิด’ ก็ตาม

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.