ร้านข้าวแกง ร้านโชห่วย งดพลาสติกเหมือนห้างฯ ได้ไหม?

เมื่อต้นปีที่ผ่านมา ได้มีการรณรงค์ให้ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อกว่า 80 บริษัท ‘งดแจกถุงพลาสติก’ ทำให้การใช้ถุงพลาสติกลดลงถึง 9,000 ล้านใบต่อปี  แต่ร้านค้าทั่วไปยังที่ไม่สามารถงดใช้พลาสติกอีกมาก ไม่ว่าจะเป็นร้านขายของชำ โชห่วย และตลาดสด ทำให้พลาสติกยังคงเป็นปัญหาของบ้านเรา แต่หากร้านค้าเหล่านี้จะหันมาเปลี่ยนถุงหูหิ้ว ถุงแกงร้อน หรือกล่องข้าว มาใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมคงใช้ต้นทุนที่สูงเอาเรื่อง งดแจกถุง = ขยะที่ลดลง ? นับเป็นเรื่องท้าทาย เพราะถึงแม้ห้างฯ จะงดแจกถุงพลาสติก แต่ปัญหาจริงๆ นั้น ถุงพลาสติกมีที่มาจากหลายแหล่ง  โดยแบ่งสัดส่วนออกเป็น ร้านค้ารายใหญ่ เช่น ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต  30%, ร้านค้ารายย่อย เช่น ร้านโชห่วย ร้านค้าภายในชุมชน 30% และตลาดสด 40% รวมทั้งหมดประมาณ 2 ล้านตันต่อปี หรือ 30,000 ล้านใบต่อปี ดังนั้น การที่ร้านค้ารายใหญ่งดแจกถุงพลาสติก จึงคิดเป็นเปอร์เซ็นเพียง 20% เท่านั้น จะเห็นได้ว่าร้านค้ารายย่อยและตลาดสด ยังคงเป็นแหล่งหลักที่กระจายถุงพลาสติกสู่มือประชาชน […]

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.
Max. file size: 64 MB.