เรื่องเล่า ‘Now Normal’ ในวันที่กรุงเทพฯ ปรับวิถีชีวิตใหม่

เราได้มีโอกาสเข้าไปเยือนนิทรรศการ The Silence Project “Covid19 19.00” และ C2H5OH (75%) ที่ The Shophouse 1527 ซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตล็อคดาวน์ เพราะวิกฤตโควิด-19 ของคนกรุงเทพฯ ทั้งในแง่ของกายภาพเมือง และวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปได้อย่างตรงไปตรงมา และเสียดสีได้อย่างแยบยล โดยเราจะพาทุกคนร่วมไปเปิดประสบการณ์ทั้งสองนิทรรศการผ่านเรื่องเล่าของกรุงเทพฯ กัน

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.