เข้าใจสัจธรรม และดงกัญชาบาน ผ่านจังหวะเรกเก้ของ ‘วิน-ศรีราชาร็อคเกอร์’

แม้กัญชาในประเทศไทยจะเพิ่งเริ่มนำมาใช้ทางการแพทย์ แต่ก็เป็นการเปิดโลกให้คนไทยได้รู้จักด้านประโยชน์ของกัญชามากขึ้น และทำให้กัญชามีที่ยืนในสังคม วงเรกเก้สายเขียว “ศรีราชาร็อคเกอร์” จึงหยิบเอากัญชามาใส่ในเนื้อเพลงใหม่ล่าสุด “ดงกัญชาบาน”

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.
Max. file size: 64 MB.