ธารน้ำแข็งลมหายใจของ ‘ชนเผ่าอินูอิต’ และการอยู่รอดท่ามกลางสภาวะโลกร้อน

‘อินูอิต’ หรือที่ทุกคนรู้จักพวกเขาในชื่อ ‘เอสกิโม’ ชนเผ่าเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 8,000 ปี ซึ่งอาศัยอยู่บริเวณรอบขั้วโลกเหนือ เจาะลึกถึงวิถีชีวิตของชาวอินูอิตจากอดีตถึงปัจจุบันว่าเปลี่ยนไปแค่ไหน แล้วพวกเขาปรับตัวอย่างไรกับสภาวะโลกร้อนที่กำลังสะเทือนทั่วโลก ณ ขณะนี้

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.