Documentary Film Night : Sriracha JUL 24

สารคดีที่ถ่ายทอดเรื่องราวเบื้องหลังของซอสพริกศรีราชา ของขึ้นชื่อของไทย ถ่ายทำตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการผลิตจนถึงการบรรจุลงขวด และที่สำคัญ เป็นสารคดีที่ได้รับรางวัลมาถึง 3 รางวัลเลยทีเดียว และเร็วๆ นี้ทาง FCCT จะนำมาฉายให้คนไทยได้รับชมกัน Date : 24 July 2017 Place : Foreign Correspondents’ Club of Thailand – FCCT (BTS ชิดลม) Ticket : ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับสมาชิก/150 บาท สำหรับคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิก

1 2

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.