KBank เปิดแผนดำเนินงานธุรกิจควบคู่ความยั่งยืน พร้อมสู่การเป็นผู้นำด้าน ESG ใน SEA

ความยั่งยืนและความใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมกลายเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจยุคปัจจุบัน จึงไม่น่าแปลกใจหากความสำคัญของ ESG (Environment Society และ Governance) จะเริ่มเข้ามามีบทบาทในวงการธุรกิจมากขึ้น  ขณะเดียวกัน ธุรกิจธนาคารเองก็ไม่เคยหยุดนิ่ง ในฐานะต้นน้ำของระบบเศรษฐกิจ จึงถือเป็นภารกิจที่จะต้องทำเรื่องนี้ต่อไปให้มากขึ้น ธนาคารเจ้าใหญ่อย่าง KBank ก็ได้มีการดำเนินการพัฒนาองค์กรเพื่อสร้างความเติบโตให้สอดคล้องกับยุคสมัย บนหลักการธนาคารแห่งความยั่งยืน (Bank of Sustainability) ที่นำมาเป็นยุทธศาสตร์ของธนาคารและอยู่ในกระบวนการขับเคลื่อนธุรกิจ โดยกำหนดกลยุทธ์การทำงานที่เป็นระบบ เน้นการวัดผล รวมถึงเป้าหมายสำหรับอนาคตที่ท้าทาย กับภารกิจที่ต้องชวนทุกคนลงมือทำไปด้วยกัน สำหรับใครที่สงสัยว่าธุรกิจธนาคารจะเติบโตไปพร้อมกับความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร KBank ก็อธิบายถึงคำตอบไว้ในงานแถลงข่าว KBank ESG Strategy 2023 โดยมี ‘กฤษณ์ จิตต์แจ้ง’ กรรมการผู้จัดการ KBank มาเล่าถึงการดำเนินงานที่ผ่านมาและเป้าหมายในอนาคตเพื่อให้การทำงานบนหลัก ESG บรรลุผลที่เป็นรูปธรรม ทั้งในมิติการลดผลกระทบเชิงลบ และการส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อโลก ด้วยบริบทการทำธุรกิจที่เปลี่ยนไป ทำให้นักลงทุน ลูกค้า และคู่ค้าประเทศต่างๆ ล้วนให้ความสำคัญกับ ESG มากขึ้น ขณะเดียวกัน KBank เองก็พัฒนาปรับเปลี่ยนตัวเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กลุ่มลูกค้าว่า KBank จะเป็นธนาคารที่ตามทันโลกและให้ความสำคัญกับ ESG […]

2022 IMPACT DAY: Maximize the Impact ผนึกเครือข่าย SE

ESG (Environment, Social และ Governance) เป็นคำที่เราคุ้นหูกันมากขึ้น และเริ่มเข้ามามีบทบาทในทุกองค์กรเพื่อการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน เช่นเดียวกันกับบ้านปูที่มุ่งถ่ายทอดแนวคิดและองค์ความรู้ในการพัฒนาธุรกิจตามหลัก ESG ไปยังผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้ได้นำไปปรับใช้ในการดำเนินกิจการเพื่อสังคม  หนึ่งในการแสดงให้เห็นได้ชัดถึงความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนของบ้านปู ต่อการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการให้ความสำคัญด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมมาตลอดยาวนานคือ โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม (Banpu Champions for Change : BC4C) ที่บ้านปูร่วมกับสถาบัน ChangeFusion จัดพื้นที่และเวทีแห่งโอกาส ช่วยต่อยอดพลังความคิดให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ บ่มเพาะ ให้คำปรึกษา สร้างเสริมศักยภาพ และสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมได้พบกับผู้บริโภค องค์กรและนักลงทุน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายในการสร้างระบบนิเวศกิจการเพื่อสังคม (SE Ecosystem) ของไทยที่ยั่งยืน มาอย่างต่อเนื่องตลอด 11 ปี “บ้านปู ได้เข้าไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะผลักดันให้กลุ่ม SE เติบโตขึ้นต่อไป เราไม่ได้สนับสนุนเพียงเงินทุนเท่านั้น แต่ธุรกิจของเขาขาดอะไร มีปัญหาตรงไหน เราคอยเป็นสะพานเชื่อมต่อ หาที่ปรึกษา ให้ความรู้ และผลักดันให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดในอนาคต” คุณรัฐพล สุคันธี ผู้อำนวยการสายอาวุโส-สื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เล่าถึงความมุ่งมั่นขององค์กรที่ต้องการผลักดันกลุ่ม SE […]

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.