3 ปีข้างหน้า ‘พื้นที่จุฬาฯ’ จะมีโครงการพัฒนาอะไรเกิดขึ้นบ้าง ?

ส่องพื้นที่จุฬาฯ พ.ศ. 2565 จะมีโครงการพัฒนาอะไรเกิดขึ้นบ้าง ? เราไปตามดูกันดีกว่าว่าในสามปีข้างหน้าจะมีอะไรเกิดขึ้นในอาณาจักรการเรียนรู้แห่งนี้บ้าง ตามไปดูกัน !

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.