ดองสัตว์ย้อมสี ศิลปะวิทยาเพื่อศึกษาระบบภายใน

ทคนิค Clearing and Staining หรือเรียกว่า ‘การดองใส’ กระบวนการยอมสีแสนตื่นตาสำหรับสิ่งมีชีวิตตัวจิ๋วอย่างสัตว์จำพวกสะเทินน้ำสะเทินบก สัตว์เลื้อยคลานรวมไปถึงสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง กว่า 25,000 สปีชี่ส์ที่สามารถใช้วิธีการดองนี้ได้

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.