A Story of Khlong Saensaep : เรื่องเล่าบน  “เรือคลองแสนแสบ”

เช้าอันเร่งรีบของวันหนึ่งปลายเดือนมิถุนายน ผมตื่นมาตอนประมาณตีห้าครึ่งท่ามกลางความวุ่นวายและจอแจของเมืองหลวง ผมวางแผนการเดินทางไปทำงานไว้ตั้งแต่คืนก่อน หนึ่งในแผนของผม คือการนั่ง “เรือด่วนคลองแสนแสบ” ไปยังประตูน้ำ

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.