#ฟอนต์หัวหาย ตัวอักษรที่แสดงถึงการไม่เห็นหัวประชาชนของรัฐบาล

ประชาธิปไทป์ (PrachathipaType) คือศิลปินคนหนึ่งที่แสดงออกทางการเมืองผ่านงานศิลปะ ด้วยการสร้าง ฟอนต์ไทยแบบไม่มีหัว หรือ #ฟอนต์หัวหาย ดัดแปลงมาจากฟอนต์ TH Sarabun New หนึ่งในฟอนต์ที่ถูกใช้ในเอกสารทางราชการ โดยศิลปินบอกว่าการที่ตัดหัวของฟอนต์ออกก็เพื่อเป็นสัญญะแทนเสียงของประชาชนที่ถูกกดขี่จากภาครัฐ รวมถึงการไม่เห็นหัวประชาชนด้วย

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.