รักต่างวัย…ปรับความเข้าใจ คน 4 เจนฯ ในครอบครัว

ทุกความสัมพันธ์มีจุดเริ่มต้นมาจากสถาบันครอบครัว ซึ่งเปรียบเป็นที่พักใจของสมาชิกในบ้าน ความผูกพันที่จะอยู่ไปกับเราตลอดชีวิต ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคุณพ่อ คุณแม่ พี่ ป้า น้า อา หรือแม้กระทั่งคุณปู่คุณย่าของเรา ด้วยช่วงอายุที่ห่างกัน บางทีก็อาจเป็นเหตุให้มีเรื่องทะเลาะถกเถียงหรือไม่ลงรอย เพราะความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน ซึ่งอาจจะทำให้มีกำแพงระหว่างวัยจนเกิดความห่างเหินไม่สนิทใจ

MINI LIVING URBAN CABIN : เมื่อคนเพิ่มขึ้น แต่โลกของเราเท่าเดิม ทำอย่างไรถ้าคนล้นโลก ?

ในวันที่ประชากรเพิ่มขึ้น แต่โลกของเรายังมีขนาดเท่าเดิม คำถามคือในอนาคต ถ้าคนเกิดล้นโลกขึ้นมาจริงๆ เราจะรับมือกับสถานการณ์นี้อย่างไร ? เพราะนอกจากผลกระทบต่างๆ ที่ต้องเจอแล้ว ประเด็นเรื่องพื้นที่พักอาศัยก็เป็นโจทย์ที่ท้าทายความสามารถของมวลมนุษยชาติด้วยเช่นกัน ดังนั้น เมื่อเราไม่สามารถขยายโลกให้กว้างขึ้นได้ การลดขนาดของที่อยู่จึงเป็นคำตอบของการแก้โจทย์ในครั้งนี้

1 2

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.