อัทธนีย์ อารักษ์วาณิช

ดำรงตำแหน่ง Video Creator ที่เรื่องกินสำคัญพอๆ กับการรังสรรค์ภาพ