Strength and Conditioning Coach - Urban Creature

Strength and Conditioning Coach (S&C Coach) คล้ายกับเทรนเนอร์ส่วนตัวหรือครูสอนออกกำลังกายกลุ่ม ที่มีเป้าหมายเดียวกันคือช่วยพัฒนาฟิตเนสเลเวล สิ่งที่แตกต่างคือ S&C Coach จะเทรนและทำงานกับนักกีฬาเป็นหลัก ดังนั้นความต้องการของคนกลุ่มนี้ส่วนมากจะเป็นการเพิ่มสมรรถภาพในการแข่งขันและความสามารถของกีฬานั้นๆ

หน้าที่หลักของ S&C Coach ช่วยให้นักกีฬาแข็งแรงขึ้น วิ่งเร็วขึ้น มีความยืดหยุ่นมากขึ้น และเพิ่มความทนทานของกล้ามเนื้อ เพื่อให้แข่งกีฬาได้ดีขึ้นและลดการบาดเจ็บ ซึ่งตำแหน่งหรือหน้าที่นี้สำคัญมากในทีมกีฬา และ S&C Coach จะทำงานในยิมของทีมกีฬาที่เน้นไปทางอุปกรณ์ ฟรีเวต และยกน้ำหนัก เพราะเป้าหมายหลักและสำคัญของกลุ่มนักกีฬาคือเพิ่มความแข็งแรงและแรงระเบิด ซึ่งสามารถสร้างได้จากแค่อุปกรณ์เหล่านี้ และ S&C Coach สามารถทำงานประจำทีม กีฬาโรงเรียน มืออาชีพ คลินิกกายภาพ หรือยิมธรรมดา

นอกจากเป้าหมายหลักของ S&C Coach จะเป็นการเพิ่มความแข็งแรง ความเร็ว และแรงระเบิดแล้ว ยังต้องสร้างโปรแกรมหรือระบบออกกำลังกายสำหรับทั้งทีมหรือเดี่ยว และทำงานกับโค้ชอื่นๆ ในทีม ซึ่งประกอบไปด้วยการสอนท่าออกกำลังกายที่ถูกต้อง ควบคุม สอน ผลักดันนักกีฬา และตรวจสอบหรือคอยทดสอบร่างกาย ก่อน ระหว่าง และหลังการฝึก อีกสิ่งที่สำคัญคือ วางแผนโปรแกรมออกกำลังในแต่ละช่วง เช่นอยู่ในฤดูการแข่งขันหรือช่วงพัก เพราะแต่ละช่วงจะมีการเทรนที่ต่างกัน

เป้าหมายที่สองของ S&C Coach
ลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บของนักกีฬา โดยการที่ทำให้ร่างกายในแต่ละส่วนแข็งแรงขึ้นในแต่ละประเภทกีฬา ดังนั้นแล้วโค้ชควรจะรู้ท่าและเทคนิคแต่ละท่าหรือวิธีออกกำลังกายที่ถูกต้องเพื่อที่จะสอนได้ เรายังต้องติดตามสุขภาพทั่วไป และให้คำแนะนำในเรื่องโภชนาการได้

โดยทั่วไปแล้ว S&C Coach จะทำงานกับนักกีฬาครั้งละประมาณ 10 – 20 คน และยิ่งระดับมืออาชีพมากขึ้นก็จะทำงานกับกลุ่มนักกีฬาที่น้อยลง S&C Coach ยังต้องคอยเจอกับโค้ชในส่วนอื่นๆ เช่น โค้ชใหญ่ของทีม โค้ชเรื่องโภชนาการ นักกายภาพ หรือหมอของทีม เพื่อที่จะวิเคราะห์นักกีฬาแต่ละคน แต่ละตำแหน่ง หรือสื่อสารเรื่องอาการบาดเจ็บอื่นๆ ในแต่ละคนได้

อย่างสุดท้ายที่สำคัญสำหรับตำแหน่งนี้คือ การที่เราจะต้องสร้างแรงบันดาลใจ ผลักดัน ติดตามข้อมูล และจัดระบบโปรแกรมการเทรนของนักกีฬาได้

ทั้งนั้นทั้งนี้ ตลาดของตำแหน่ง S&C Coach ในเมืองไทย หลายคนยังไม่รู้จักและไม่เห็นความสำคัญ แต่อย่างไรก็ตามหลักการต่างๆ ของเราสามารถนำไปใช้กับกลุ่มคนธรรมดาได้เช่นกัน ไว้โอกาสหน้าจะมาเล่าให้ฟังครับ

https://www.facebook.com/Getawayhealthy

Photo Credits :
The Boston Globe | o0bg.com
Young Ireland | www.youngirelandsydney.com

Writer

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.