ส่องซีรีส์เกาหลี ‘Start Up’ คัดแยกขยะอย่างไร ให้เป็นต้นแบบเมืองรีไซเคิล

ประเทศเกาหลีใต้นั้นขึ้นชื่อเรื่องการคัดแยกขยะสุดเฮี๊ยบ อย่างที่เราเห็นในซีรีส์เกาหลีเรื่อง Start Up ฉากที่ห้วหน้าทีมฮันทิ้งต้นไม้ของซอดัลมีลงถังขยะประเภทรีไซเคิล เรื่องเหมือนจะจบด้วยดี แต่สุดท้ายโดนเจ้าหน้าที่เรียกมาตักเตือน เพราะคัดแยกขยะไม่ถูกต้องและคืนต้นไม้ให้ไปจัดการทิ้งเสียใหม่ด้วย

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.