เรื่องเล่าจากนครคนบาป – “ด้วยความเต็มใจ”

ท่ามกลางตึกรามน้อยใหญ่ที่ฉาบทาไปด้วยสีและแสงแห่งความศิวิไล ผู้คนมากมายไม่ว่าไทยหรือเทศต่างพากันหลั่งไหลมาเยี่ยมเยือนนครติดทะเลแห่งนี้ไม่เว้นแต่ละวันด้วยหวังจะเฟ้นหาความสุขที่แอบซ่อนอยู่ในซอกหลืบแห่งความเจริญรุ่งเรืองนี้ แตกต่างกันไปในจุดหมายแต่ผลลัพธ์อาจจะใกล้เคียงกัน

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.