‘แยกกันอยู่ หรืออยู่ด้วยกัน’ ออกแบบให้คน ธรรมชาติ และเมืองอยู่ร่วมกัน ทำได้อย่างไร ?

บริษัทภูมิสถาปนิกในประเทศสวิสเซอร์แลนด์จึงถ่ายทอดแนวคิดสร้างพื้นที่ว่างจากการปูคอนกรีตบนพื้นให้มีระยะห่าง เพื่อให้ต้นไม้ได้ยืดราก เหยียดลำต้นอย่างเต็มที่ และกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.