‘E-Book’ ไม่ได้มาเเทนที่หนังสือ แต่คือตัวเชื่อมคนเขียนและคนอ่านผ่านแอปฯ ‘meb’

คุยกับ ‘คุณไช้ รวิวร มะหะสิทธิ์’ ผู้สร้างแอปฯ meb ที่จะมาเล่าชีวิตและมุมมองของเขา เริ่มต้นจากการเป็นเจ้าของสำนักพิมพ์ จนกระทั่งก่อตั้งแพลตฟอร์มสำหรับ E-Book มานานกว่า 9 ปีแล้ว

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.