‘PingHatta’ อาร์ตติสต์ผู้วาดภาพต่อสู้กับมาตรฐานความงาม

การตั้งคำถามของ ‘ปิ๊ง-เปี่ยมรัก หัตถกิจโกศล’ หรือ ‘ปิ๊งหัตถะ’ นักวาดภาพประกอบผู้เคยทำงานอยู่ในวงการแฟชั่นและเห็นเรื่องราวของมันมาสักระยะ สู่การสร้างงานศิลป์ที่อยากเปลี่ยนภาพจำของแฟชั่นซึ่งฉายภาพค่านิยมความสวยของสังคม เพื่อให้ทุกเพศมีความมั่นใจในตัวเอง

SEND YOUR STORY

REQUEST INTERVIEW

ติดตามอ่าน “Urban Creature”
นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต
Better Life. Better Living.

Max. file size: 256 MB.